สธ. ขอปชช งดออกจากบ้าน เตรียมเสนอ ครมด่วนที่สุด

เป็นประเด็นที่น่าเกาะติด เมื่อกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) โดย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) แถลงข่าวด่วนสถานการณ์ CV-19ว่า

จากการประชุมศูนย์ปฏิบัติการทางการแพท ย์และสาธารณสุขฉุกเฉิ นกรณี CV-19(EOC) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับคณะที่ปรึกษาด้านสาธารณสุข ศบค. และ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ในพื้นที่ กทม. เห็นตรงกัน ว่า จะมีการเสนอ ศบค.ในการยกระดับมาตรการทางสังคม

โดยเฉพาะ การจำกัดการเดินทาง อยู่บ้านหยุดเชื้ อเพื่อชาติ ไม่ออกจากเคหสถาน เว้นไปหาอาหาร พบแพทย์ และฉีดวัคซีน ห้ามเดินทางข้ามจังหวัด และปิดสถานที่เสี่ย งทั้งหมดที่ไม่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

แต่ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นสถานที่จำเป็นยังเปิดได้ โดยใช้ในพื้นที่เสี่ย งและกันชน เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน

วันนี้พบตัวเลขติด CV-19 สูงกว่า 7 พันราย สะสมกว่า 2.8 แสนราย ซึ่งส่วนใหญ่มีการระบา ดในกทม.และปริมณฑล และแพร่ระบา ดไปยังต่างจังหวัด ดูจากตัวเลขสะสม ทำให้ผู้ป่ ว ยมีความจำเป็นต้องใช้เตียงเพิ่มขึ้น

จึงต้องหามาตรการและเร่งทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามแนวทางการควบคุมโร ค ซึ่งจะมีการใช้วั คซี น ประกอบกับการตรวจหา CV-19 โดยจะใช้แรทบิทเอนติเจนเทสเข้ามาร่วมด้วยเพื่อให้เข้าถึงการตรวจได้มากขึ้น

ด้านนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโร ค กล่าวว่า เบื้องต้นจะเสนอให้ใช้มาตรการนี้ในระยะเวลา 14 วันตามระยะฟักตัวของโร ค ซึ่งมาตรการนี้จะเหมือนกับมาตรการช่วงเม.ย.2563 ร่วมกับการเร่งฉี ดวั คซี น หากได้รับความร่วมมือเชื่อว่าผู้ติดเชื้ อจะลดลงในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า

ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

ภาพประกอบ