ตรวจพบ 8 คลัสเตอร์ใหม่

แม้ว่าหล ายๆ คนจะไม่อย ากได้ยินข่าวนี้ แต่ก็จำเป็นต้องรับรู้ไว้ เพราะเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2564 นายแพ ทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 หรือ ศบค. แถลงในช่วงหนึ่งถึงคลั สเตอร์ที่ต้องเฝ้าระวังในส่วนของกรุงเทพมหานคร อยู่ที่ชุมชนในเขตราชเทวี ส่วนต่างจังหวัดพบเพิ่มอีก 7 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นโรงงาน ปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 127 แห่ง

สำหรับคลั สเตอร์ใหม่ในกรุงเทพฯ 1 แห่ง อยู่ที่ชุมชนในเขตราชเทวี

ส่วนคลั สเตอร์ใหม่ต่างจังหวัด มีดังนี้

จ.สมุทรสาคร

– อ.เมืองสมุทรสาคร โรงงานอาหารกระป๋อง 2 แห่ง ผู้ติด 11 ราย และ 17 ราย

จ.ชลบุรี

– อ.พานทอง โรงานโลหะขึ้นรูป ผู้ติด 13 ราย

– อ.บ่อทอง โรงงานผลไม้กระป๋อง ผู้ติด 21 ราย

จ.นนทบุรี

– อ.ไทรน้อย แคมป์ก่อสร้างโรงงาน ผู้ติด 17 ราย

จ.นครปฐม

– อ.เมืองนครปฐม โรงหมู ต.มาบแค ผู้ติด 8 ราย

จ.ราชบุรี

– อ.เมืองราชบุรี ตล าดศรีเมือง ผู้ติด 21 ราย

ทั้งนี้ นายแพ ทย์ทวีศิลป์ ได้เน้นย้ำเรื่องของการสื่อสารว่า กระทรวงสาธารณสุขจะมีการรายงานข้อมูลลงลึกในเชิงทางการแพ ทย์ให้พี่น้องประชาชนรับทราบทุกวันในเวล าประมาณ 13.30 น. ผ่านทางเฟซบุ๊กกระทรวงสาธารณสุข

ขอให้ติดตาม ส่วนของ ศบค. ในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ จะมีการนำเสนอสาระสำคัญที่สรุปจากการประชุม ศปก.ศบค. พร้อมขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันควบคุมป้องกันโร คทั้งส่วนตัว ครอบครัว สังคมและชุมชนร่วมกัน

อย่ างไรก็ตาม อย่ าลืมทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งด้วยนะคะ