นายกฯ จ่อช่วยปชช. หลังล็อกดาวน์

ยังคงนำข่าวคราวเรื่องมติเยียวย าประชาชนมาให้ทุกคนรับทราบกันอย่ างต่อเนื่อง วันที่ 11 ก.ค.2564 รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า สืบเนื่องจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 หรือ ศบค. ออกคำสั่งที่ 9/2564 ประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง

และออกข้อกำหนด ฉบับที่ 27 ห้ามประชาชนในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ออกนอกเคหะสถาน ในเวล า 21.00 – 04.00 น.

พร้อมกำหนดการปิด-เปิดกิจการ กิจกรรมต่าง ๆ อย่ างน้อย 14 วัน ให้มีผลบังคับใช้วันที่ 12 ก.ค.นี้

เบื้องต้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กล าโหม ในฐานะผอ.ศบค. เตรียมเรียกประชุมร่วมกับทีมเศรษฐกิจในวันที่ 12 ก.ค.นี้ เวล า 15.30 น.

ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนท์ โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกฯ และรมว.พลังงาน, นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รมว.คลัง,

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน, นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก ศบศ. เป็นต้น

เพื่อหารือถึงแนวทางการเยียวย าประชาชนและผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งดังกล่ าว และจะพิจารณารูปแบบของการช่วยเหลือว่าจะออกมาในลักษณะใด

เยียวย าประชาชน

เยียวย าประชาชน

อย่ างไรก็ตาม ต้องรอมติที่ประชุมต่อไป ว่าจะเยียวย าประชาชนอย่ างไร หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปค่ะ