เจ๊เกียว โอดถึง เชิดชัยทัวร์

12 พ.ค. 2565 – นางสุจินดา เชิดชัย หรือ “เจ๊เกียว” นายกสมาคมผู้ประกอบการรถร่วมรถโดยสาร บขส. เจ้าของอู่รถเชิดชัย และ บริษัท เดินรถเชิดชัยทัวร์ จำกัด กล่าวว่า วันที่ 12 พ.ค. เวลา 15.00 น. สมาคมจะเดินทางไปยื่นหนังสือต่อ นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ในฐานะเป็นหน่วยงานกำกับรถโดยสารประจำทาง

เพื่อขอขึ้นค่าโดยสารให้สอดรับกับ ร า ค า น้ำมันดีเซลที่ ป รั บ ขึ้น 32 บาทต่อลิตร โดย ร า ค า น้ำมันขึ้น 1 บาทต่อลิตร จะขึ้น 1 สตางค์ต่อกิโลเมตร พร้อมขอให้ลดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าประกันภัย และค่า พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้ จ่ า ย

ในส่วนของเชิดชัย ทางบขส.ให้เคลียร์ค่าต่อสัญญาให้จบสิ้นเดือน มิ.ย. นี้ เราคงต่อเพื่อให้คน ซื้ อ กิจการมาเดินรถต่อได้

 

นางสุจินดา ก ล่ า ว ถึ ง ความคืบหน้าการ ข า ย กิจการเดินรถโดยสารว่า มีความต้องการ ข า ย กิจการจริง ๆ ใครต้องการ ซื้ อ ก็พร้อม ข า ย ทั้งรถกว่า 200 คัน พร้อมเส้นทางวิ่งภาคเหนือ ภาคตะวันออก และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) โดยยังคงเส้นทางระยะสั้น กรุงเทพฯ-นคราชสีมา ไว้

“หากมีคนมา ซื้ อ ก็จะยุติกิจการ แต่ถ้าไม่มีก็ยอมขาดทุนวิ่งไปก่อน แต่มั่นใจว่าจะมีคนมา ซื้ อ เพราะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการเดินทาง เมื่อธุรกิจมันจะ ล่ ม ก็ต้อง ล่ ม ไม่ เ สี ย ใจ มีได้ก็มี เ สี ย เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์

.

ฉัน โ ช ค ดีได้ ซื้ อ ที่ดินสะสมไว้เยอะ ก็นำมา ข า ย ใช้ ห นี้ แต่ฉันเตรียมตัวมานานแล้วว่าเมื่อถึงเวลาธุรกิจเปลี่ยนไปจะทำยังไง ต อ น นี้ ค่าใช้ จ่ า ย เพิ่มขึ้นมาก ค่าแรง ค่าน้ำมัน ค่า ย า ง ค่าซ่อมบำรุง แต่ค่าโดยสารไม่ขึ้นตาม ขาดทุนปีละ 50 ล้านบาท ฉันทำธุรกิจมาไม่เคยคิดว่าจะ ข า ย แต่พอเจอวิกฤตและอายุ 85 ปีแล้ว เลยจะ ข า ย ”

.

#เจ๊เกียว
#เชิดชัยทัวร์