อัจฉริยะ ฝากถึงคนไทย

จากกรณีที่ นาย “อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์” ได้แถลงข่าวเปิด ห ลั ก ฐ า น ทวงคืนความ ยุ ติ ธ ร ร ม ให้ “แตงโม” ถึงขบวนการสร้าง พ ย า น ห ลั ก ฐ า น เ ท็ จ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 โดยคร่าวๆ “อัจฉริยะ” เผยว่า GPS เรือมีการแก้ไข หรือไม่ GPS ก็อาจจะ เ สี ย

เพราะฉะนั้น ห ลั ก ฐ า น จึงถือ และเจ้าหน้าที่ ตำ ร ว จ ไม่ควรนำมาเป็น ห ลั ก ฐ า น ในคดี นอกจากนี้ ยังมีการเผยข้อมูลว่าที่ “กระติก” อ้างว่ามีการวนเรือไปหา “แตงโม” ภ า ยใ น เวลา 30 วินาที ไม่เป็นความจริง ส่วนเรื่องที่ ตำ ร ว จ บอกว่ามี ค ลิ ป คนนั่งท้ายเรือในนาทีที่แตงโม พ ลั ด ต ก เรือ ไม่สามารถ พิ สู จ น์ ได้ว่าเงานั้นเป็นคนหรือไม่จึงยังน่า เ ชื่ อ ถื อ

ทั้งนี้ นายอัจฉริยะ ยังได้เปิด ค ลิ ป ขณะที่หมอนำ ร่ า ง ของแตงโม มาจำลองกับใบพัดเรือ โดยไม่ขอ อ นุ ญ า ต คุณแม่แตงโมหรือญาติ ซึ่งเป็นเรื่องที่ ผิ ด หลัก จ ริ ย ธ ร ร ม ใน ค ลิ ป กล่าวว่ามี แ ผ ล ถู ก ใบพัดเรือ 9 – 10 ครั้ง นอกจากนี้ยังมี ห ลั ก ฐ า น อื่นๆ

ประกอบความน่า เ ชื่ อ ถื อ มี ค ลิ ป เ สี ย ง เจ้าหน้าที่ ตำ ร ว จ ยอมรับกับหมอ นิ ติ เ ว ช ว่ามีการทำ ห ลั ก ฐ า น แตงโมขึ้นมาจริง เป็นการยอมรับจาก ตำ ร ว จ ภูธรภาค 1 ย ศ พั น โ ท ขึ้นไป และมีประเด็น แ ผ ล ข้างขวาไม่ได้เกิดจากใบพัดเรืออีกด้วย

พบว่า “อัจฉริยะ” เคยไลฟ์สด สั่ ง เ สี ย ไว้ หาว่าตัวเองเป็น อ ะ ไ ร ไป ระหว่างทำ “คดีแตงโม” ฝากประชาชนคนไทย ช่วยดูแลลูกสาวของตน และช่วยจัดงานให้ตนด้วย “ถ้าผมเป็น อ ะ ไ ร ก็ช่วยดูแลครอบครัวผมด้วยแล้วกัน ช่วยจัดงานให้ผมด้วย เพราะที่บ้านผมมีแต่ลูกสาวที่ยังเล็กอยู่ 2 คน

ฝากพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับ ก็ถ้าผมเป็น อ ะ ไ ร ไปก็ช่วยดูแลครอบครัวผมด้วยแล้วกัน เพราะเราเองก็ไม่รู้ว่าจะเกิด อ ะ ไ ร ขึ้น ทุกอย่างมันไม่มี อ ะ ไ ร แน่นอน โลกปัจจุบัน อำ น า จ อิ ท ธิ พ ล มืดต่างๆ มันเยอะแยะมากมาย

แต่ผมก็ยังยืนยันว่า ตราบใดที่ผมยังมีลมหายใจอยู่ ผมก็จะ ท ว ง คืนความ ยุ ติ ธ ร ร ม ให้กับน้องแตงโม ผมต้องเอาคน ผิ ด มาลง โ ท ษ ตามกฎหมาย ตาม ห ลั ก ฐ า น ที่เป็นจริง ไม่ใช่ ห ลั ก ฐ า น ที่สร้า งกันขึ้นมา”

ทั้งยังบอกอีกว่า “ผมทำคดีแตงโม ก็ถือว่า ส ล ะ แล้ว อ ะ ไ ร จะเกิดก็ปล่อยมันเกิดไป แล้วแต่ฟ้าลิขิต ถ้าฟ้าลิขิตก็ไม่มี สิ ท ธิ์ ห้าม อ ะ ไ ร ได้ อย่างที่บอกผม บ ริ จ า ค ร่างกายให้กับโรงพ ย า บาลไปแล้ว”

 

.

 

#อัจฉริยะ
#คดีแตงโม