คลังจ่อยื่นข้อเสนอ ครม.พิจารณาเงินช่วยเหลือเพิ่ม

กลายเป็นข่าวที่ชวนน่าติดตามเมื่อ แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง และสภาพัฒน์ ในฐานะกรรมการ ศบศ. เปิดเผยว่า หลังจากนายกรัฐมนตรีประกาศล็อกดาวน์รอบใหม่ภายใต้หลักการ

หยุดการเดินทางและมีมาตรการ เ ยี ย ว ย า ควบคู่ ขณะนี้หน่วยงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลทั้งหมด ได้มีการหารือเรื่องมาตรการมา เ ยี ย ว ย า ประชาชนเพิ่มเติม เพื่อรองรับการประกาศล็อกดาวน์แล้ว

คาดว่ามาตรการที่ออกมาจะเป็นรูปแบบเดิม แต่เป็นการพัฒนานโยบาย เช่น การเพิ่มเงินในโครงการเราชนะ ม33 เรารักกัน และอาจจะมีโครงการใหม่ออกมาเพิ่มเติมด้วย แหล่งข่าวกล่าว

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ (ศบศ.) เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เรียกประชุมทีมเศรษฐกิจ ในวันที่ 12 กรกฎาคมนี้

เพื่อหารือแนวทางการเยีย วย าประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งและข้อกำหนดห้ามประชาชนออกนอกเคหสถาน รวมถึงปิดบางกิจการ กิจกรรม และจะพิจารณารูปแบบการช่วยเหลือประชาชนต่อไป

นายกฯ ได้ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด เพื่อแก้ปัญหา โ ค วิ ด – 1 9 โดยจะเร่งช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่ม เพราะเข้าใจความรู้สึกของประชาชนเป็นอย่างดี และจะทำทุกอย่างเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลาย” นายธนกรกล่าว

สำหรับทีมเศรษฐกิจที่จะเข้าร่วมประชุมในวันที่ 12 ก.ค. นี้ เวลา 15.30 น. ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกฯและรมว.พลังงาน,

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง, นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน, นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก ศบศ.

เพิ่มเยีย วย า