หมั่นกรวดน้ำให้เทวดาประจำตัวบ่อยๆ ใช้แค่น้ำสะอาด 1 แก้ว

Articles

เป็นอีกหนึ่งสาระประโยชน์ดีๆ เวลาทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทานนั้นจะมีการกรวดน้ำด้วย ซึ่งหลายคนอาจจะกรวดผิดคืออุทิศให้กับผู้อื่นก่อนจะถึงเทวดาประจำตัว ซึ่งตามหลักแล้วจะต้องกรวดน้ำอุทิศให้แก่เทวดีประจำตัวก่อน สำหรับใครที่ หมั่นกรวดน้ำให้เทวดาประจำตัวบ่อยๆ ท่านจะช่วยปกป้องคุ้มครอง คุ้ม ภั ยให้กับเรา สงเสริมให้การดำเนินชีวิตพบเจอแต่สิ่งดี ๆ หนุนให้หน้าที่การงานดีขึ้น นอกจากกรวดแล้วจะมีบทสวดที่จะต้องกล่าวด้วยนะ ทำอย่ างไรมาติดตามกันได้เลย

พอถึงเวลาที่จะต้องกรวดน้ำ ให้ใช้น้ำสะอาด 1 แก้ว

ยกมือไหว้จรดหว่างคิ้ว แล้วกรวดน้ำพร้อมกันนั้นกล่าว นะโม 3 จบ แล้วท่องว่า

นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญ พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ าทั้ง ๕ พ ร ะองค์โปรดเสด็จมาเป็นประธาน

อิทัง สัพพะ เทวานัง

โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา

ขอให้ส่วนบุญส่วนกุศลนี้ จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่ รั ก ษ า ตั ว ข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงนั้นจงมีแต่ความสุขความเจริญใจ ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ให้ไปยังแก่พ ร ะ แ ม่ ธรณี พ ร ะ แ ม่คงคา โปรดได้มาเป็นทิพ ขออานิสงค์ผลบุญนี้จงสำเร็จแก่ข้าพเจ้าชื่อ (ชื่อ – สกุลตัวเอง)

สิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำในวันนี้ เมื่อวาน เมื่ออดีต ทั้งหลายทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหลายทั้งปวง ของข้าพเจ้า ส่วนบุญส่วนกุศลใดๆ ที่อยู่ ณ ปัจจุบัน ขอให้ข้าพเจ้านั้นพ้นจากความ ทุ ก ข์ ก า ย ทุ ก ข์ใจ

เรื่องที่เจอกับปัญหาขอให้หมดไป ไม่ว่าท่านจะมาจากชาติใดภพใดก็ตาม ระลึกได้หรือระลึกไม่ได้ก็ตาม ไม่ว่าท่านจะอยู่ภพภูมิใดก็ตาม ขอให้ท่านจงมารับบุญกุศลนี้ บุญกุศลที่ข้าพเจ้าให้ในครั้งนี้ โดยมาถึงซึ่งจุดหมาย อย่ าได้แวะเวียนที่ใด

ขอให้กุศลถึงทั่วทุกท่าน ทุกตัว ทุกชาติ ทุกภพ ทุกภูมิ ขออานิสงส์ผลบุญดังกล่าวที่ข้าพเจ้าโปรยกลายเป็นโภคทรัพย์ ตามที่ท่านปรารถนาทุกประการตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเถิด

เวลากรวดน้ำนั้นหากเป็นไปได้ควรกรวดลงดินจะส่ ง ผ ล บุ ญไปถึงเร็ว ในระหว่างกรวดอย่ าลืมอธิษฐานจิตด้วย หากไม่สะดวกจะกรวดลงดินก็หาภาชนะมารองได้จากนั้นค่อยนำไปโรยใต้ต้นไม้ใหญ่เป็นการฝากไปกับบารมีพระแม่ธรณี พระแม่คงคานั่นเอง และทุกครั้งที่กรวดน้ำควรเทน้ำที่กรวดให้หมดแก้วเสมอ

เพียงเท่านี้คุณก็จะได้ทำบุญและได้บุญจริงๆ อุทิศผลบุญกรวดน้ำก็ให้กรวดให้แก่เทวดาประจำตัวก่อน จากนั้นค่อยอุทิศไปให้แก่ผู้อื่น ลองนำไปใช้กันดูนะ