ช่วงหยุดยาวนี้ ปณ.ไทย ประกาศงดรับส่งพัสดุ 4 ประเภทชั่วคราว ถึง 31 ก.ค.

สำหรับผู้ที่จำเป็นต้องใช้บริการขนส่งของบ่อยๆ วันนี้ทางไปรษณีย์ไทย ประกาศเเจ้งเรื่องสำคัญ ไปยังผู้ใช้บริการ ของดส่งพัสดุ 4 ประเภท เป็นการชั่ วคราว มีผลตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ก.ค. 64 นี้

วันที่ 24 ก.ค. 64 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด แจ้งผู้ใช้บริการขอระงับการฝากส่งพัสดุ 4 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 23 – 31 ก.ค. 64 เนื่องจากช่วงวันที่ 24 – 28 ก.ค. 64 เป็นวันหยุดยาวประจำเดือน อีกทั้งยังมีสถานการณ์ CV – 19

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ขอขอระงับการฝากส่งผลไม้สด ต้นไม้ กล้าพันธุ์ไม้ และของเน่ าเสี ยง่ายเป็นการชั่ วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 – 31 ก.ค. 64

เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดหยาวต่อเนื่อง ประกอบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ ส่งให้การจัดส่งและนำจ่ายสิ่งของเป็นไปอย่างจำกัด และบางพื้นที่อาจได้รับของช้ า

ทั้งนี้ หากผุ็ใช้บริการได้ฝากผลไม้ ต้นไม้ กล้าพันธุ์ไม้ และของเน่าเสียง่ายผ่านไปรษณีย์ไปแล้ว ไปรษณีย์ไทย จะดำเนินการจัดส่งให้ถึงปล ายทางตามปกติ

เนื่องจากบางพื้นที่ ปิดทำการ เพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในไทยตอนนี้ ทำให้เกิดความล่ าช้ า จึงขออภั ยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วย