รับมือ Covid-19 ระลอกใหม่ คลังยันเงิน 3.8 แสนล้าน

ล่าสุด นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า หลังการ เ เ พ ร่ ร ะ บ า ด ของ โ ค วิ ด -19 ในรอบนี้ จากสถานการณ์จนมีการมีการ ล็ อ ก ด า ว น์ ในหลายพื้นที่ ทางกระทรวงการคลังรอประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะถัดไปอย่างไร

ขณะที่มาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ เบื้องต้นได้เตรียมการไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะนำเข้าหารือกับรองนายกรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า ก่อนเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองอีกครั้งหลังได้ข้อสรุปเพื่อขอใช้วงเงินตามกรอบ พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาทที่ยังมีเหลืออยู่รวมเป็นวงเงินที่ตั้งไว้ที่ 3.8 แสนล้านบาท เชื่อว่าจะเพียงพอต่อการรับมือการ เ เ พ ร่ ร ะ บา ด ของ  โ ค วิ ด-19 ในระลอกนี้

อย่างไรก็ตามมาตรการที่ออกมาจะเป็นมาตรการชุดที่ต่อเนื่องกัน ตามไทม์ไลน์ที่เหมาะสม เพื่อพยุงและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เดินหน้าต่อไปได้

ภาพดังกล่าว