ซิโนฟาร์มออกจากจีนถึงไทยแล้ว 1 ล้านโดส

เป็นที่จับตามองอีกครั้ง เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย์ นพ.นิธิ มหานนท์ ผอ.โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์ภาพวั คซี นซิโนฟาร์ม ล็อตที่ 2 จำนวน 1 ล้านโดส จากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ รวมวั คซี นซิโนฟาร์มที่นำเข้าสู่ประเทศไทยแล้วจำนวน 2 ล้านโดส

ขณะที่วันนี้ (4 ก.ค.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดลงทะเบียนจองฉี ดวั คซี นป้องกันโ ค วิ ด ซิโนฟาร์ม แก่ประชาชน 6,400 ราย ใน 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และ ผู้ป่ว ยเรื้ อรัง 7 กลุ่มโร ค

โดยมีจุดประสงค์ ถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 64 พรรษา

ก่อนหน้านี้ (2 ก.ค.) ศาสตราจารย์ นพ.นิธิ ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า จะมีวั คซี นซิโนฟาร์ม ล็อตที่ 2 มาอีก 1 ล้านโดส โดยจะมาถึงอีก 2 วัน หากได้มาแล้วจะมีการจัดสรรกันต่อไป ภายหลังวั คซี นตัวเลือกซิโนฟาร์มล็อตแรก จำนวน 1 ล้านโดส ได้ถูกลำเลียงถึงประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2564

โดยแบ่งการขนส่งออกเป็น 2 เที่ยวบิน โดยเที่ยวบินที่ 1 จำนวน 5 แสนโดส ออกจากเมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เวลา 05.30 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงประเทศไทย เวลา 09.03 น. และเที่ยวที่ 2 ขนส่งโดยเที่ยวบินขนส่งสินค้า TG675 จำนวน 5 แสนโดส ออกจากเมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เวลา 06.30 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงประเทศไทย เวลา 10.04 น

ซิโนฟาร์มมาแล้ว

ซิโนฟาร์มมาแล้ว

ซิโนฟาร์มมาแล้ว

ซิโนฟาร์มมาแล้ว