ด่วน สธ.แจงแล้ว! คลัสเตอร์เปิดเทอม เป็นผล ATK ลวง ทำวุ่น

เป็นประเด็นที่มีคนติดตามจำนวนมาก วันที่ 5 พ.ย.2564 นพ.จักรรัฐ พิทย าวงศ์อานนท์ ผอ.สำนักวิทย า กรมควบคุม กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่ าวถึงกรณีโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร ตรวจ ATK พบเด็กนักเรียนติด CV-19 จำนวนมาก สั่งกักตัวครู นักเรียนร่วมพันคนว่า

จากการตรวจสอบเบื้องต้นกับทางพื้นที่พบว่า แม้ผลตรวจ ATK เป็นบวก แต่เมื่อนำตัวอย่างเชื้อของนักเรียนทั้งหมดไปตรวจซ้ำด้วย RT-PCR พบให้ผลเป็นลบทั้งหมด ไม่พบมีนักเรียนติด CV-19

นพ.จักรรัฐ กล่ าวต่อว่า ทั้งนี้ การตรวจให้ผลลวงใน ATK สามารถเกิดขึ้นได้ แต่ต้องมีการตรวจซ้ำด้วย RT-PCR อีกครั้งเสมอ ซึ่งปกติทางโรงเรียนต้องมีมาตรการหรือการสื่อสารกับผู้ปกครอง ไม่ใช่ปล่อยให้เกิดความแตกตื่นและกังวลขนาดนี้

หากมีการติด CV-19 จริงในเด็ก ก็ไม่ต้องกังวลมากหรือถึงขั้นปิดทั้งโรงเรียน สามารถปิดแค่บางชั้นเรียนหรือบางห้องเท่านั้น การเรียนยังสามารถทำได้ตามปกติ การติด CV-19 ในเด็กไม่น่าห่วงกังวลเท่ากับผู้ใหญ่

เพราะมีอาการน้อย อีกทั้งหากครอบครัวมีการรับวัคซี นแล้วก็ไม่น่ากังวล ความห่วงกังวลในการติด CV-19 ในเด็กคือการแพร่กระจายจากเด็กไปในผู้ใหญ่ในครอบครัวมากกว่า

คลัสเตอร์โรงเรียน

คลัสเตอร์โรงเรียน

 

คลัสเตอร์โรงเรียน

 

คลัสเตอร์โรงเรียน

 

คลัสเตอร์โรงเรียน

 

อย่างไรก็ตาม นพ.จักรรัฐ แจงปม คลัสเตอร์เปิดเทอม รร.สร้อยพิทย าสรรค์ จ.มุกดาหาร ติด CV-19 เพียบ เผย ตรวจสอบแล้วเป็นผล ATK ลวง ตรวจซ้ำ RT-PCR เป็นลบ