เช็คด่วน ได้รับเงิน 9 รายการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่กำลังถูกพูดถึงอยู่ในขณะนี้เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ที่ลงทะเบียนโครงการ เราชนะ ล่ าสุด เพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ข้อความว่า

มาจ้า 9 รายการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมีนาคม 2564 พร้อมภาพรายละเอียด เงินเราชนะ และ เงินประจำเดือน ดังนี้

เงินเยียวย าเราชนะ

5 มี.ค. 64 – 675/700 บาท

12 มี.ค. 64- 675/700 บาท

19 มี.ค. 64 – 675/700 บาท

26 มี.ค. 64 – 675/700 บาท

เงินประจำเดือน

ซื้ อสินค้า 700-800 บาท

ค่ าเดินทาง 500 บาท

ซื้ อก๊าซหุงต้ม 45 บาท (รอบ 3 เดือน)

ค่ าไฟฟ้า 230 บาท

ค่ านํ้าประปา 100 บาท

ที่มา สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์