ไม่ต้องห่วง ศุภลัยดูแลให้เอง ลูกบ้านกว่า 200 หลังคาเรือน

ศุภลัย รับดูแลลูกบ้านโครงการเองทั้งหมดจากกรณีเกิดเหตุในบริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด ตั้งอยู่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรือย่านกิ่งแก้ว ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกและเกิดเ พ ลิ งไหม้ตั้งแต่เวลา 03.00 น. วันที่ 5 กรกฎาคม 2564

ใช้เวลาดับเ พ ลิ งเกือบ 24 ชั่วโมง

เหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความเ สี ย ห า ยให้กับบ้านเรือนและทรัพย์สินใกล้กับโรงงาน รวมทั้งโครงการศุภาลัย วิลล์ บางนา-วงแหวน ซึ่งมีที่อยู่อาศัยได้รับความเ สี ย ห า ย เกือบ 200 หลังคาเรือน

คุณไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ได้มีมาตรการเยียวย าและเข้าไปช่วยเ ห ลื อโดยเร่งด่วน ดังนี้

– อพยพลูกบ้านทั้งหมดออกจากโครงการทันที พร้อมจัดหาโรงแรมให้เข้าพัก จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เฝ้าระวังดูแลบ้านและทรัพย์สินของลูกค้า และจัดหาหน้ากากกันพิ ษให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคนได้ใส่ขณะปฏิบัติงาน โดยดูแลลูกค้าจนกว่าจะได้กลับบ้าน

– หลังเ พ ลิ งสงบแล้วได้สำรวจและประเมินความเ สี ย ห า ย ส่วนงานที่สามารถซ่อมแซมได้อย่างเร่งด่วน อาทิ ประตู หน้าต่างและกระเบื้องหลังคา โดยติดต่อพันธมิตรธุรกิจ (Supplier) เพื่อสั่งผลิตประตู หน้าต่างรอไว้ เพื่อเตรียมเปลี่ยนให้กับลูกค้าเร็วที่สุดเมื่อสามารถเข้าซ่อมแซมได้

– เตรียมความพร้อมของผู้รับเหมาที่จะมาช่วยเก็บงานและติดต่อเพื่อขออนุมัติให้ผู้รับเหมาสามารถเข้ามาช่วยทำงานฉุกเฉิน

– เตรียมทีมงานแม่บ้านเพื่อช่วยลูกค้าเข้าเก็บกวาดและทำความสะอาดหลังจากที่ผู้รับเหมาได้เข้าซ่อมแซมบ้านเรือนหลังจากที่เหตุการณ์สงบ