เตือน รีบทำบุญประเทศ เสริมดวงนายก

กลายเป็นที่กล่าวถึงอย่างมากในโซเชียล เมื่อนายชนม์ทรรศน์ ฤทัยผ่อง (ซินแสเข่ง) ผู้อำนวยการสถาบันโหรา ศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าดวงเมืองประเทศไทยขณะนี้เข้าสู่สถานการณ์วงจรมร ณะของดาวมฤตยูทับดวงเมือง ดาวเสาร์แทรกก่อเหตุให้เกิดกาลกินีบ้านเมือง

มุ่งหวังทำลายให้เกิดหาย นะเกิดขึ้น ทำให้ประชาชนคนทำมาหากินต้องรับเค ราะห์ เพราะบุคคลไม่หวังดี หวังสร้างแต่ความแตกแยก ก่อเหตุให้เกิดความวุ่นวายขึ้น

เมื่อนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ให้สัมภาษณ์ถึงความเหมาะสมที่มีการเรียกร้องให้ทำบุญประเทศ เพื่อล้างความซว ย ความหาย นะ ความวิ บั ติ ความชั่วร้ายต่างๆ จากดาวมฤตยู ดาวเสาร์จากคนจิตตก เพราะ ต้องการอำนาจ

ด้วยเหตุนี้ตนได้เคยวิเคราะห์ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาและก่อนสงกรานต์ ว่า ควรคิดริเริ่มทำเพื่อความสงบให้กับชาติบ้านเมืองให้มีความมั่นคงให้เกิดขึ้น

ซินแสเข่ง กล่าวว่า แต่ที่ทุกอย่างกลับเลวร้ายหนักกว่าเดิม เพราะที่ผ่านมาดวงเมือง ดวงประเทศสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถูกทำลาย และย่ำยีตลอดมาหาความสงบสุขไม่ได้ ยิ่งนายกรัฐมนตรีต้องการหารือความเหมาะสมก็เจอพวกไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษ

ออกมาต่อต้านและบังคับเรียกร้องให้ลาออกดีกว่าจะทำสิ่งมงคลให้กับบ้าน ซึ่งเชื่อว่าเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนไทยให้มีกำลังใจต่อสู้ และสร้างความเป็นมงคลให้กับบ้านเมืองเพื่อลดแรงปะทะกับดวงเมืองที่ถูกกระทำตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

เดือนกรกฏาคมนี้เป็นเดือนแห่งเจ้าทุกข์ เดือนแห่งการให้ความช่วยเหลือ และเป็นเดือนแห่งการเสริมดวงนายกรัฐมนตรี รวมถึงรัฐมนตรีหลายคนที่อยู่ในช่วงดวงตก แต่จะเป็นเรื่องที่สามารถพลิกชะตาให้เสริมความมั่นคงให้เกิดขึ้น หากคิดจะทำให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคระบ า ดโ ค วิ ด 19 ตลอดจนผู้ที่ได้รับความสูญจากเหตุ เ พ ลิ งไหม้และเหตุระเบิดจากสารเคมีโรงงาน

รวมถึงการคิดที่จะทำบุญสร้างกุศลขอทำให้จริงให้ดาวแห่งบาปพระเคราะห์ ดาวแห่งความอาถรรพ์หลุดไปจากโลก รวมทั้งดาวเสาร์ที่จะก่อให้เกิดกา ลี บ้านกา ลีเมืองให้ความวิบั ติลดลงหรืออาจหายไป “ซินแสเข่ง กล่าว