ศาลยกคำร้อง มังกรฟ้า

นายอนันตชัย ไชยเดช ท น า ย ความของ บริษัทมังกรฟ้า ลอตเตอรี จำกัด พร้อมด้วย นายพชรล์ เมสสิ ย า ห์พร หรือ แทมป์ เจ้าของเว็บไซต์มังกรฟ้า เดินทางมาศาลอาญา เพื่อฟังคำสั่งว่าจะ”ปิด” หรือ “ไม่ปิด” แพลตฟอร์มมังกรฟ้า จากกรณีที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอีเอส ยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งระงับการเผยแพร่เว็บไซต์ บริษัท มังกรฟ้า ลอตเตอรี จำกัด กรณีตรวจสอบพบว่าเว็บไซต์ดังกล่าวมีเนื้อหาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การ พ นั น ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีการจัดให้เล่นหรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศ โ ฆ ษ ณ า หรือชักชวน โดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้า พ นั น โดยไม่ได้รับอนุญาต หลังก่อนหน้านี้ศาลอาญาได้นัดไต่สวนไปแล้ว 2 นัด

โดย ท น า ย อนันตชัย เปิดเผยภายหลังฟังคำสั่งว่า จากที่กระทรวงดิจิทัลฯ ยื่นของปิด 5 เว็บไซต์ ในจำนวนนี้มี 2 เว็บไซต์ ที่ไม่ใช่ของนายพชรล์ เพียงมีชื่อคล้ายกัน และเจ้าของเว็บทั้ง 2 ไม่ได้มาซักค้านในศาล ศาลจึงปิด 2 เว็บดังกล่าว แต่ในส่วน 3 เว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้แพลตฟอร์มมังกรฟ้าของนายพชรล์ ศาลยกคำร้อง

เนื่องจากพิเคราะห์แล้วเห็นว่า บริษัทมังกรฟ้าไม่ได้เป็นผู้ ข า ย ส ล า ก โดยตรง และไม่ได้กำหนด ร า ค า ขึ้นเอง เป็นเพียงตลาดเท่านั้น แต่ได้ค่าดำเนินการส่วนต่าง ส่วนการนำโลโก้มาปิดบาร์โค้ด ส ล า ก กินแบ่งรัฐบาล ถือว่ามีความผิด แต่ทางมังกรฟ้าสามารถชี้แจงในเรื่องของเจตนาที่ไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ หรือทุจริตที่ทำให้กอง ส ล า ก เ สี ย หาย

อย่างไรก็ตาม ท น า ย อนันตชัย เปิดเผยว่า ส่วนตัวเชื่อว่ารัฐบาลทำไม่ถูกต้อง ไม่ใช่แนวทางแก้ปัญหา ส ล า ก กินแบ่งรัฐบาล แ พ ง และยังทำให้ประชาชนเจ้าของโควตา ส ล า ก กินแบ่งรัฐบาลได้รับความ เ ดื อ ด ร้อนจำนวนมาก ดังนั้นหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ดำเนินคดีกับแพลตฟอร์ม ข า ย ส ล า ก กินแบ่งรัฐบาลแพลตฟอร์มอื่น ที่มีการกระทำผิด ชั ด เ จ น หรือ เ ลื อ ก ปฏิบัติ ตนเองก็จะเดินหน้าฟ้อง 3 หน่วยงาน คือสำนักงาน ตำ ร ว จ แ ห่ ง ชาติ สำนักงาน ส ล า ก กินแบ่งรัฐบาล และกระทรวงดิจิทัลฯ ต่อไป

ด้านนายพชรล์ กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาปรึกษาหารือว่าจะมีการเดินหน้าเปิดจำหน่าย ส ล า ก ออนไลน์อีกหรือไม่ ซึ่งยอมรับว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมถูกต้องชอบธรรมที่สุด โดยที่ผ่านมาตนเอง เ สี ย หายไปกว่า 10 ล้านบาท เพราะต้องหยุดธุรกิจชั่วคราว แต่จะมีการเรียกฟ้องร้องค่า เ สี ย หายหรือไม่นั้น ยังไม่ได้คิด อ ย า กให้ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์มากกว่า แต่ในใจยังอ ย า กที่จะเดินหน้าทำธุรกิจ ข า ย ส ล า ก ออนไลน์ต่อไป

.

 

.

 

#มังกรฟ้า