ส่องธุรกิจ MK ผลกระกอบการไตรมาส 3 ปี 2564

News

คนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เจ้าของร้านเอ็มเคสุกี้, ร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ, ร้านมิยาซากิ,

แหลมเจริญซีฟู้ด ฯลฯ เปิดเผยผลกระกอบการไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทฯ

และบริษัทย่อย มีรายได้จากการข ายและบริการเท่ากับ 1,973 ล้านบ าท

ลดลง 1,825 ล้านบ าท หรือลดลงร้อยละ 48.1 มีผลขาดทุน 257 ล้านบ าท

ลดลง 722 ล้านบ าท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

ทั้งนี้ สาเหตุหลักมาจากสถานการณ์cv รวมถึงมาตรการล็อกดาวน์ กระทบต่อธุรกิจร้านอาหาร

ที่ต้องปิดให้บริการ โดยสามารถให้บริการได้เฉพาะซื้ อกลับบ้านและดีลิเวอรี่ ส่งผลกระทบต่อรายได้จากการข ายและการบริการ

ส่วนรายได้จากการข ายและบริการ สำหรับงวด 9 เดือนของปี 2564 มีรายได้ 7,599 ล้านบ าท

ลดลงร้อยละ 22.1 มีผลขาดทุนเท่ากับ 268 ล้านบ าท ลดลง 826 ล้านบ าท จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า