จนท.เทศบาล ตามจับรถเกี่ยวข้าว เก็บเงินค่าหัวคิวคันละ 1,500

News

นับว่าเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ต่างก็ตำหนิหลัง จนท.เทศบาลที่บุรีรัมย์ ตามจับรถเกี่ยวข้าวแล้วเก็บเงินค่าหัวคิวคันละ 1,500 บ าท ขณะที่นายกเทศมนตรีแจง ผู้ประกอบการเข้าใจดี เพราะเป็นเทศบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่อย ากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ วันที่ 16 พ.ย. นายอภิสิทธิ์ วรศักดิ์กัญญา นายกเทศมนตรีตำบลย ายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ได้ออกมาระบุ

หลังมีคนนำภาพขณะเจ้าหน้าที่ของเทศบาล เข้าไปตรวจสอบรถเกี่ยวข้าวที่มาจากนอกพื้นที่ ให้ไปเ สียค่าธรรมเนียม คันละ 1,500 บ าท และป้ายห้ามรถเกี่ยวข้าว หรือรถนวดข้าว จากนอกพื้นที่เข้ามาเกี่ยวในพื้นที่ หากไม่ได้รับอนุญาต แล้วมีคนออกมาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะต่อว่าเทศบาลฯ

นายอภิสิทธิ์ กล่ าวว่า การออกมาต่อว่าเทศบาลดังกล่ าว ตนไม่ถือสา เพราะถือว่ายังไม่เข้าใจในกฎระเบียบของเทศบาลที่ออกมาเป็นเทศบัญญัติ โดยมีข้อกำหนดคือรถนวดข้าว หรือรถเกี่ยวข้าว ที่มีกำลังแรงม้าไม่เกิน 15 แรง จะต้องเ สียค่าธรรมเนียมให้กับเทศบาล คันละ 200 บ าท แรงม้า 15-40 แรง เ สีย 700 บ าท และเกินกว่า 40 แรงม้าขึ้นไป จะต้องเ สียค่าธรรมเนียม 1,500 บ าท ไม่จำกัดว่าจะเกี่ยวกี่ไร่ หรือกี่วัน

จึงมีการขึ้นป้ายแจ้งเตือนให้รถเกี่ยวจากนอกพื้นที่ ที่เข้ามาทำงานในเขตเทศบาลย ายแย้มวัฒนา ปฏิบัติตามระเบียบ และมีหล ายคนออกมาทักท้วงว่าเป็นการซ้ำเติมราคาข้าวที่ตกต่ำในขณะนี้หรือไม่นั้น ขอชี้แจงว่า จริงๆ แล้ว เกษตรกรไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เพราะรถเกี่ยวยังคงเก็บค่าเกี่ยวไร่ละ 600 บ าท เหมือนเดิม

ส่วนเจ้าของรถเกี่ยวก็ยินดีที่จะจ่าย เพราะเป็นธรรมเนียมทั่วไป จึงอย ากจะประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปรับทราบทั่วกันว่าเป็นเทศบัญญัติ เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ปฏิบัติตาม