สสจ.ประกาศเตือน รีบตรวจ ATK ผู้ใกล้ชิดพนักงาน ร้านอาหารดัง

News

เป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้รายงานสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ภายในจังหวัด ซึ่งในวันนี้ (17 พ.ย.) มีรายงานผู้ติด CV-19 รายใหม่ จำนวน 209 ราย โดยมีคลัสเตอร์ต่างๆ

อาทิ พื้นที่ทหารเรือ อ.สัตหีบ , กรมทหารราบที่ 21 กองพันที่ 3 อ.เมืองชลบุรี , ที่พักแรงงาน โดยทางจังหวัดย้ำว่าการควบคุมป้องกันการแพร่กระจายของ CV-19 ในจังหวัดชลบุรี อยู่บนพื้นฐานของสมดุลระหว่าง การควบคุม เศรษฐกิจ สังคม

นอกจากนี้ มีการแจ้งเตือนกลุ่มเ สี่ยงเป็นระยะเพื่อยับยั้งการแพร่กระจายในวงกว้าง โดยล่ าสุดมีการแจ้งเตือน ผู้ที่ไปสถานที่และสัมผัสใกล้ชิดพนักงาน และรับประทานอาหารที่ร้านอาหารป่า ผู้ใหญ่โน๊ต 70/28 หมู่ 12 ถนนสุขุมวิท-พัทย า 54 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ระหว่างวันที่ 5-12 พ.ย. 2564 ให้ตรวจ ATK กรณีซื้ ออาหารกลับบ้าน ให้เฝ้าระวังสังเกตอาการ หากมีอาการทางระบบหายใจให้ตรวจ ATK

อย่างไรก็ตาม สำหรับใครที่ไปร้านอาหารดังกล่ าว เข้าตรวจหา CV-19 และกักตัวเพื่อดูอาการด้วยค่ะ