6 คลัสเตอร์ใหญ่ กำชับเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

News

คนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก วันที่ 17 พ.ย.2564 คณะกรรมการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 เช้าวันนี้ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา มีผู้ติดรายใหม่เพิ่มขึ้น 96 ราย โดยพบติดในพื้นที่จังหวัด 92 ราย และติดมาจากนอกพื้นที่ 4 ราย

ขณะเดียวกันก็มี 6 คลัสเตอร์สำคัญ ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ที่ต้องจับตาและเฝ้าระวังการแพร่กระจายอย่างใกล้ชิด ได้แก่

1.คลัสเตอร์เครือญาติบ้านค้างพลูใต้ หมู่ 3 ต.ค้างพลู อ.โนนไทย ซึ่งวันนี้พบผู้ติดรายใหม่เพิ่มขึ้น 9 ราย ทำให้มีผู้ติดสะสมแล้ว 24 ราย

2.คลัสเตอร์กิจกรรมสังสรรค์ ต.บ้านปรางค์ อ.คง ซึ่งวันนี้พบผู้ติดรายใหม่ 4 ราย ทำให้ขณะนี้มีผู้ติดสะสมแล้ว 22 ราย

3.คลัสเตอร์บริษัทฟอร์เวิร์ด ฟรีแลนด์ ต.หนองบัวศาล า อ.เมืองนครราชสีมา วันนี้พบผู้ติดรายใหม่ 2 ราย ทำให้ขณะนี้มีผู้ติดสะสมแล้ว 32 ราย

4.คลัสเตอร์เครือญาติ อ.เมือง และ อ.โชคชัย ที่ไปร่วมงานทอดกฐินวัดดอนขวาง ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา ซึ่งพบผู้ติดระหว่างวันที่ 13-16 พ.ย.64 แล้ว 10 ราย

5.คลัสเตอร์คนงานรับจ้างถอนผักชี บ้านหนองแวง ม.2 ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว วันนี้พบผู้ติดรายใหม่ 10 ราย ทำให้ขณะนี้มีผู้ติดสะสมแล้ว 96 ราย

6.คลัสเตอร์โรงงานสีมา เฟอร์นิช จำกัด ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา วันนี้พบผู้ติดรายใหม่ 3 ราย ทำให้ขณะนี้มีผู้ติดสะสมแล้ว 34 ราย

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งด้วยนะคะ