ปรับแล้ว เวลาเปิด -ปิด ห้างสรรพสินค้า  มีผลบังคับใช้พรุ่งนี้

เริ่มแล้วสำหรับ 13 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม พื้นที่ควบคุมสูงสุดเเละเข้มงวด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครปฐม นนทบุรี นราธิวาส ปทุมธานี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา ยะลา สงขลา สมุทรปราการ สมุทรสาคร

โดยสมาคมผู้ค้าปลีกไทยและสมาคมศูนย์การค้าไทย ได้ปฎิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่กระจายของ CV-19 ของศบค. มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

  1. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า เปิดบริการได้เฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านย า พื้นที่ฉี ดวั คซี น หรือบริการทางการแพทย์ของรัฐ จนถึง 20.00 น.

2.ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์ท และแคช แอนด์แครี่ ที่ตั้งนอกศูนย์การค้า เปิดตามปกติ และปิดให้บริการ 20.00 น.

3.ร้านสะดวกซื้อและตลาดสด เปิดบริการได้ 04.00 น. ถึง 20.00 น. ของทุกวัน

4,กิจการนอกศูนย์การค้า ดังต่อไปนี้ ร้านขายย า ร้านค้าทั่วไป โรงงาน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกรรมการเงิน ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์ ร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ ร้านขายย าและเวชภัณฑ์ ร้านจำหน่ายเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ก่อสร้าง รวมทั้งบริการส่งสินค้าและอาหารตามสั่ง (Delivery Online) ยังคงเปิดดำเนินการได้ตามความจำเป็น ภายใต้มาตรการคุม CV-19 อย่างเคร่งครัด

สมาคมผู้ค้าปลีกไทย และสมาคมศูนย์การค้าไทย ในฐานะตัวแทนของสมาชิกภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการค้าปลีกทั่วประเทศ ขอยืนยันว่า ผู้ประกอบการค้าปลีกมีความพร้อมที่จะเสริมการบริการด้วยช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าผ่านช่องทางนี้ได้อย่างสะดวกและง่ายดายทุกที่ทุกเวลา

ในส่วนของซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อที่ยังคงเปิดให้บริการ เรามีการบริหารการจัดการสต็อกสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าจำเป็น ที่ใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม เพื่อลดความกังวลเรื่องสินค้ามีไม่เพียงพอ

อย่างไรก็ตาม สมาคมผู้ค้าปลีกไทย-สมาคมศูนย์การค้าไทย ประกาศปรับเวลาเปิด-ปิด ใน 13 จังหวัด เริ่มพรุ่งนี้