เปิดเงื่อนไข รับเงินอุดหนุนบุตร เดือนละ 4,000 บ.

นับว่ามีคนให้ความสนใจไม่น้อย สำหรับคุณพ่อคุณแม่ ที่มีบุตรแรกเกิด อย่าช้า พ่อแม่ต้องรู้ มีบุตร 1 คน สามารถรับเงิน อุดหนุน บวก สงเคราะห์ รวมกว่า 1 แสนบาท รับรวมกว่า 1,400 บาท/เดือน จาก 2 โครงการ (เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดและเงินสงเคราะห์เด็ก)

เงื่อนไขผู้สมัคร ผู้ปกครอง

-สัญชาติไทย

-อาศัยอยู่ด้วยกันกับเด็ก

-เป็นบุคคลที่รับเด็กไว้ในความอุปการะ

อย่างไรก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะครับ