รายงาน 10 จังหวัด มีผู้ติด CV สูงสุดวันนี้

ประเทศไทยยังคงมีผู้ติดรายใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยอัพเดทล่าสุด เกาะติดสถานการณ์ โ ค วิ ด ติ ด เ ชื้ อ วันนี้ เกาะติดความคืบหน้า จากศูนย์บริหารสถานการณ์ โ ค วิ ด-1 9 (ศบค.)

ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด 19 สูงสุด

จํานวนผู้ติด เ ชื้ อ โ ค วิ ด ในประเทศรายใหม่ วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับแรก

cv-19

สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สีแดงเข้ม จากเดิม 4 จังหวัด เป็น 10 จังหวัด ได้แก่

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม

และ 4 จังหวัดภาคใต้ สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส

10 จังหวัดติดสูงสุด