รองผบช.น เผย มี 25 ดารานักร้อง call out อยู่ในระหว่างตรวจสอบรายคน

กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รองผบช.น. กล่ าวถึงกรณีนายสนธิญา สวัสดี ที่ปรึกษากรรมาธิการ การก ฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎร และอดีตผู้สมัครสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ นำรายชื่อศิลปินและนักแสดงมาร้องทุกข์ต่อผบช.น. พิจารณามีความผิ ดใดหรือไม่ หลังกลุ่มนักแสดงพาดพิงกับบุคคลทางการเมืองและรัฐบาลว่า

ส่งเรื่องดังกล่ าวให้พนักงานสอบสวนในแต่ละพื้นที่ดำเนินการตามก ฎหมาย โดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ กรณีกล่ าวพาดพิงเฉพาะบุคคล และหากเข้าข่ายความผิ ดหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา จะแจ้งให้ผู้ที่ถูกกล่ าวหาไปร้องทุ กข์กล่ าวโท ษกับบุคคลที่กล่ าวหา ส่วนข้อหาใดที่ตำรวจสามารถร้องทุ กข์ได้ เช่น ความผิ ดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ นำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบฯ ก็จะดำเนินค ดีได้ หากมีหลักฐานชัดเจน

พล.ต.ต.ปิยะ กล่ าวว่า ตอนนี้ตำรวจมีรายชื่อศิลปิน นักแสดง ที่อยู่ในการพิจารณาแล้วประมาณ 25 คน แต่ยังไม่ยืนยันว่าทั้งหมดจะถูกดำเนินค ดี โดยจะพิจารณาความผิ ดเป็นรายบุคคลว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตหรือไม่ ส่วนกรณีน.ส.ดนุภา คณาธีรกุล หรือมิลลิ นักร้อง ถูกพนักงานสอบสวน สน.นางเลิ้ง เรียกมารับทราบข้อกล่ าวหานั้น เป็นความผิ ดฐานหมิ่นปร ะมาทด้วยการโฆษณา และมีเจ้าทุ กข์มาร้องทุ กข์กล่ าวโท ษไว้แล้ว

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกตร. กล่ าวว่า แม้การแสดงความคิดเห็นเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ แต่ต้องไม่เป็นการแสดงความคิดเห็นที่กระทบต่อบุคคลอื่น หากผู้ใดพบว่าถูกกล่ าวพาดพิง สามารถร้องทุ กข์ให้ดำเนินค ดีตามก ฎหมายได้

ส่วนความผิดตามอาญ าแผ่นดิน พนักงานสอบสวนจะเป็นเจ้าทุ กข์ดำเนินค ดีได้