ด่วน!!พบ cv สายพันธุ์ใหม่ เดลต้ากลายพันธุ์ 7 ราย ในพื้นที่ กทม.-ปทุมธานี

เป็นข่าวที่ต้องติดตามใกล้ชิด เมื่อวันที่ 24 ส.ค. เวลา 11.30 น. นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย ศ.เกียรติคุณ ดร. วสันต์ จันทราทิตย์ หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพย าบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันแถลงข่าว พบสา ยพั นธุ์ย่อยของเด ลต าในไทย

โดยนพ.ศุภกิจ กล่าวว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการตรวจพบภาพรวมทั่งประเทศ เป็นสา ยพั นธุ์เด ลต้ า 92.9% ส่วนกทม. 97 % อย่างไรก็ตามปัจจุบันตรวจพบทุกจังหวัดของประเทศไทย ทั้งนี้ กรมวิทย์ฯ มีการตรวจพันธุ์กรรมทั้งตัวพบการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ต้องจับตาว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือไม่

ด้าน ดร. วสันต์ กล่าวว่า ทั่วโลกมีการจัดระเบียบสา ยพั นธุ์ของ CV-19 และมีการศึกษาวิวัฒนาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแต่ละตำแหน่ง ดูการกล ายพั นธุ์เรื่อยๆ พบว่าเด ลต้ ากลา ยพั นธุ์หลุดออกมากกว่า 60 ตำแหน่ง จาก 30,000 ตำแหน่ง มีการแพร่ระหว่างคนสู่คนมาก มีสา ยพั นธุ์ย่อยของเด ลต้ าเยอะ AY .1- AY.22 มีการขยายไป 20 สายพันธุ์ย่อย

สำหรับข้อมูลเฉพาะประเทศไทย เด ลต าพบสา ยพั นธุ์ย่อย AY.4 พบที่จังหวัดปทุมธยานี 4 ราย สา ยพั นธุ์ย่อย AY.6 พบในประเทศไทย แต่ไม่ได้ระบุพื้นที่ที่พบ 1 ราย สา ยพั นธุ์ย่อย AY .10 พบในกทม. 1 ราย และสา ย พันธุ์ย่อย AY 12 พบที่ กทม.ย่านพญาไท 1 ราย ทั้งนี้ต้องจับตาว่าจะเพิ่มขึ้นมากหรือไม่ โดยไทยต้องจับตา AY .4 เพราะพบค่อนข้างมาก

เมื่อศึกษาต้นตระกูลของการกลา ยพั นธุ์ย่อยในไทยว่าเป็นลูกหลานของสา ยพั นธุ์เด ลต้ าที่มีในไทยอยู่แล้ว ทั้งนี้บรรดาสา ยพั นธุ์ย่อย ยังไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ว่าจะดื้ อต่อวั คซี นแต่อย่างใ

ซึ่งต้องจับตากันต่อไปว่าจะมีการกลา ยพั นธุ์หลบวั คซี นหรือไม่ ส่วนเรื่องการส่งผลต่ออาการหรือการรักษานั้นขอชี้แจงว่าการติดไม่ว่าจะเป็นสา ยพั นธุ์ไหน การรักษายังเหมือนกัน ย้ำว่ายังไม่ใช่สา ยพั นธุ์ไทย

นพ.สุรัคเมธ มหาศิริมงคล ผอ.สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กล่าวว่า สา ยพั นธุ์เด ลต ามีการอัพเดตตลอด ล่าสุดอัพเดตข้อมูล 9 ส.ค. ทราบว่ามีสา ยพั นธุ์ย่อย AY 20 กว่าตัว แต่ยังไม่พบเด ลต้ าพลัสที่เจอในอินเดีย ทั้งนี้สา ยพั นธุ์ย่อยที่พบในไทยมีการกลา ยพั นธุ์จำเพาะแต่ละสา ยพั นธุ์

โดยจากการถอดรหัสพั นธุ์กรร มทั้งตัว 1,955 ตัวอย่าง สุ่มตรวจตั้งแต่ พ.ค. 64 พบว่าเป็นอั ลฟ า 71% เดลตา 23 % ล่าสุด AY4 พบ 9 ตัวอย่าง พบมากสุดที่ปทุมธานี 4 ตัวอย่าง บุรีรัมย์ กำแพงเพชร เชียงใหม่ สมุทรปราการ และชลบุรี

จังหวัดละ 1 ตัวอย่าง AY .6 ราย ที่ กทม. AY .10 พบ 1 ตัวอย่างที่กทม. และ AY .12 พบ ที่สุราษฎรธานี 2 ตัวอย่าง และกทม. 1 ตัวอย่าง ทั้งหมดพบตั้งแต่มิ.ย.- ส.ค. ดังนั้นต้องเฝ้าระวังต่อ เพราะยังไม่ทราบว่าจะรุ นแร งเพิ่มขึ้นหรือไม่ แต่ยังไม่มีการกระจายไปทั่ว จากนี้กรมวิทย์ฯ จะถอดรหัสจนสิ้นปี 64 ตั้งเป้า 6 พันตัวอย่าง

อย่างไรก็ตาม พบลูกหลานสา ยพั นธุ์เด ลต า ติดแล้ว 7 ราย อยู่ในกทม.-ปทุมธานี ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ