ใครได้บ้าง รัฐเพิ่มเงินช่วยเหลือ ปชช

อนุมัติเงินเยีย ว ย าเพิ่มอีครั้งเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการผ่านระบบ Video Conference

ได้มีมติเห็นชอบมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก ไ ว รั ส โ ค วิ ด – 1 9 โดยมีรูปแบบการให้ความช่วยเหลือดังนี้

เงื่อนไขผู้ที่ได้สิทธิ

กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่สถานการณ์ควบคุ มสูงสุด 10 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา

ทั้งนี้ มีรูปแบบการให้ความช่วยเหลือ คือ กลุ่มแรงงานสัญชาติ ที่อยู่ในระบบผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 จะได้รับความช่วยเหลือเงินจำนวน 2,500 บาท จำนวน 1 เดือน

ขณะที่แรงงานผู้ประกันตน มาตรา 39 และมาตรา 40 สัญชาติไทย จะได้รับความช่วยเหลือ คนละ 5,000 บาท จำนวน 1 เดือน

ส่วนผู้ที่ประกอบอาชีพที่ไม่ได้อยู่ในมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ยังประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบัน ให้เตรียมหลักฐานเพื่อลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 กับสำนักงานประกันสังคมภายในเดือนกรกฎาคม 2564

เพื่อให้ได้รับได้รับช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาทจำนวน 1 เดือนเช่นเดียวกัน

เพิ่มเงินช่วยเหลือรายละ 10,000 บาท