ทำเอางงทั่วโลก หมอไทยแนะฉีดวัคซีนข้ามยี่ห้อ

กลายเป็นเรื่องที่โดนจับตามองจากสื่อทั่วโลกหลังจากที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข กล่าวถึงการให้ฉีดวัคซีนcv-19 สลับ 2 ชนิด เข็ม 1 เป็นวัคซีนซิโนแวค และเข็ม 2 เป็นแ อ สตราเซเนกา

โดยห่างจากเข็มแรกนาน 3-4 สัปดาห์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันกลายพันธุ์สา ยพั น ธุ์เ ด ล ตา ซึ่งจะสร้างภูมิคุ้มกันต่อให้อยู่ในระดับที่สูงได้เร็วมากขึ้น เป็นประโยชน์ต่อผู้รับวัคซีน

โดยสื่อต่างประเทศชื่อดัง อาทิ รอยเตอร์ส และบลูมเบิร์ก ก็ได้รายงานถึงผลการพิจารณาของภาครัฐไทย ที่อนุญาตให้บุคลากรทางการแพทย์ได้รับการ ฉี ด วัค ซี น แอ ส ตร า เซเนกาต่อจากซิ โ น แว คอย่างเป็นทางการ

ทางบลูมเบิร์กรายงานว่า การตัดสินใจครั้งนี้ เกิดขึ้นบนฐานของผลการศึกษาภายในประเทศ 3 ชิ้นที่พบว่า การฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา ต่อจากซิโนแวค จะสามารถให้ภูมิคุ้มกันในระดับที่สูงขึ้นกว่าฉี ด แ อส ตร าเซเนกา สองครั้งที่ห่างกัน 12 สัปดาห์ โดยบลูมเบิร์กได้อ้างอิงเรื่องนี้จาก นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโ ร ค

ในขณะที่รอยเตอร์ส รายงานว่า แนวทางฉีดวัคซีนสลับยี่ห้อของไทยนี้ ถือเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ และเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากมีความสงสัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของซิโนแวค

และยังระบุด้วยว่า ในตอนนี้ยังไม่มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลของการฉีดวั ค ซี นแบบ mix-and-match ระหว่าง ซิโนแวคและแอสตราเซเนกา ออกมาอย่างเป็นทางการ แต่ถึงอย่างนั้นแนวโน้มของการสลับยี่ห้อวัคซีนกำลังเป็นสิ่งที่กำลังถูกพูดถึงมากขึ้น ในช่วงเวลาที่ COVID-19 สายพั น ธุ์เด ล ต้ากำลังระบา ดอย่างหนักไปทั่วโลก

และสื่อต่างชาติอีกหลายเจ้ายังระบุว่าการปรับให้ฉีดเข็ มแรกเป็นวัค ซี นของซิ โน แว ค และเข็มสอง เป็นวัค ซี นแอส ตราเ ซเนกา เกิดขึ้นในขณะที่ผู้ติดในประเทศไทยยังคงพุ่งสูง ทั้งยังมีบุคลากรการแพทย์หลายร้อยคน และเจ้าหน้าที่แนวหน้าของไทยส่วนใหญ่ติด cv-19 ทั้งที่ฉี ดวั ค ซี นซิ โ น แ วคครบ 2 เข็มแล้ว

ทั้งนี้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ก็เคยมีกระแสข่าวในลักษณะคล้าย ๆ กันในประเทศฟิลิปปินส์มาแล้ว

แต่สูตรดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการทดลองเท่านั้น และยังไม่มีการประกาศใช้จริง นี่จึงถือว่าเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการประกาศใช้วั ค ซี นจากประเทศจีนผ ส มกับวั ค ซี นจากประเทศตะวันตก