กทม. เปิดให้ลอยกระทง 31 จุด ตั้งแต่ 05.00 – 24.00 น.

News

ประชาชนให้ความสนใจ วันที่ 14 พ.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้โพสต์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2564 ผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า

ใกล้ถึงเทศกาลวันลอยกระทงที่เป็นประเพณีสืบทอดกันมาของคนไทยแล้วนะครับ หล ายคนก็คิดหาสถานที่จัดงานลอยกระทงกันอยู่ ในปีนี้ กทม. มีสถานที่จัดงานลอยกระทงหล ายจุด เช่น

คลองโอ่งอ่าง สะพานพระราม 8 ที่เป็นสถานที่ยอดฮิตของประชาชน ซึ่งทั้ง 2 จุด จะมีกิจกรรมการแสดงพื้นบ้าน ดนตรี หนังกล างแปลง จำลองตล าดนัดโบราณ จำหน่ายอาหารและของดี 50 เขต

สำหรับคนที่อย ากไปงานลอยกระทงใกล้ ๆ บ้าน กทม. ได้เปิดสวนสาธารณะให้ประชาชนได้มางานลอยกระทง โดยไม่ต้องเดินทางไกล และลดการรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก

เพราะเรายังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน CV-19 กันอยู่อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ชาวกรุงเทพได้สืบสานประเพณี ภายใต้วิถีใหม่แบบ new normal กทม. โดยจะเปิดสวนสาธารณะทั้ง 30 แห่ง ตั้งแต่ 05.00 – 24.00 น.

และเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ขอให้ประชาชนร่วมงานลอยกระทง โดยไม่จุดและไม่ปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ

และขอความร่วมมือทุก ๆ คน ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัย CV Free Setting เว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอย่างเคร่งครัด เพื่อให้งานรื่นเริงเป็นไปอย่างปลอดภัยสำหรับเราทุกคนครับ

อย่างไรก็ตาม สำหรับใครที่จะไปลอยกระทง สามารถเช็กจุดลอยกระทงได้กันเลยจ้า