สภากาชาดไทยจัดโมเดอร์นา ให้ประชาชนฟรี

ข่าวดีที่สุดสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังมองหาวั คซี นทางเลือก เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 น.ส.ธีระรัตน์ สำเร็จวณิชย์ ส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทย ในฐานะโฆษกกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 แถลงผลการประชุม กมธ.งบประมาณรายจ่ายปี 2565 ว่า ในการประชุม กมธ.งบฯ

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 64 เป็นการพิจารณางบประมาณในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข

ซึ่ง กมธ.ได้สอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงเรื่องราคาวั ค ซี นโ ค วิ ด

แต่หน่วยงานผู้รับผิดชอบปฏิเสธให้ข้อมูล บอกว่าเรื่องสัญญาจัดซื้อวั ค ซี นเป็นสิ่งที่ห้ามเปิดเผย ทำให้ กมธ.ลำบากใจ ไม่รู้ราคาวั ค ซี นที่แท้จริงในแต่ละยี่ห้อ

ในขณะเดียวกัน กมธ.ได้สอบถามสภากาชาดไทย ในฐานะ 1 ใน 5 หน่วยงานรัฐ ที่มีอำนาจในการเจรจาจัดซื้อวั ค ซี น ว่ามีโอกาสหรือไม่ที่สภากาชาดไทยจะเป็นผู้เจรจาจัดซื้อวั คซีนทางเลือกโ ค วิ ดเข้ามาในประเทศไทย ได้รับการชี้แจงจาก

นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ว่า

สภากาชาดไทยได้ดีลเจรจาการจัดซื้อวั ค ซี นทางเลือกโมเดอร์นา

กับบริษัทผู้ผลิตเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ล้ านโดส เพื่อนำเข้ามาฉีดให้ประชาชนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนการเจรจาเสร็จเรียบร้อยแล้ว

แต่ขั้นตอนการนำเข้าจะอยู่ที่องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้รับผิดชอบ

จึงขึ้นอยู่กับองค์การเภสัชกรรมจะนำเข้ามาได้เมื่อใด