อนุทิน เล็งเสนอ ศบค. สั่งไฟเซอร์เพิ่ม

ภายหลังจากที่ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจวั คซีนทางเลือกอย่ างต่อเนื่อง ล่ าสุด อนุทิน เสนอ ศบค. ให้สั่งการจำกัด การส่งออก แอสตราเซนเนกา ไปต่างประเทศ ขอ 10 ล้ านโดส ฉี ด ให้คนไทย สัปดาห์หน้าเดินหน้าคุยบริษัท วั ค ซี น mRNA ซื้อไฟเซอร์เพิ่มอีก 50 ล้ านโดส

วันที่ 18 ก.ค. 64 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวั คซี นแห่งชาติ ดำเนินการทำร่างประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดสัดส่วนการส่งออกวั คซี นป้องกันการ ติ ด เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค โ ร น า 2019 ภายนอกราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราว เพื่อแก้ปัญหาการจัดหาวั ค ซี น เพิ่มเติมในประเทศไทย ที่กำลังประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้

นอกจากนั้น ในสัปดาห์หน้า จะเชิญผู้แทนของบริษัทวั ค ซี น ที่ขึ้นทะเบียนในไทยทุกราย เข้าพบ เพื่อหาทางได้รับวั คซี นเพิ่ม โดยเฉพาะ วั ค ซี น mRNA ที่ประชาชนต้องการมากที่สุด ซึ่งโมเดอร์นา ได้ตอบรับเข้ามาแล้ว พร้อมทั้งยื่นข้อเสนอไปยัง ไ ฟเซอร์ ประเทศไทย เพื่อสั่งซื้อ วั ค ซี น เพิ่มขึ้นอีก 50 ล้ านโดส คาดว่าจะมีการประชุมและตกลงข้อเสนอกันในเร็วๆนี้

ไ ฟเซอร์

ไ ฟเซอร์

ไ ฟเซอร์