ประกันสังคม งดรับสมัคร ม.40 แล้ว

กลายเป็นประเด็นอีกเรื่อง เมื่อสถานการณ์แพร่ร ะ บ า ด ของ CV – 19 ในประเทศไทย ที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุด ศูนย์บริหารสถานการณ์ โ ค วิ ด – 1 9 (ศบค.) แถลงใช้ มาตรการตามข้อกำหนดฉบับที่ 28 ระบุเป็น มาตรการล็ อ ก ด า ว น์ ขั้นสูงสุด ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม รวมกรุงเทพฯ และปริมณฑล ขอให้ประชาชนงดออกจากเคหสถานหรือที่พำนักโดยไม่จำเป็นในเวลากลางวัน ยกเว้นเพื่อจัดหาอาหาร ย า พบแพทย์ รับวั ค ซี น และอาชีพจำเป็น

ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้ออกมาเปิดเผยผ่านเพจเฟซบุ๊กว่า

“ม40 งดรับสมัคร งดติดต่อ สำนักงานประกันสังคมขอความร่วมมือผู้ประกันตนมาตรา 40 งดเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคม เนื่องจากสถานการณ์ โ ค วิ ด – 1 9 ”

อย่างไรก็ตาม ประกันสังคม ได้แจ้งข่าวดีทิ้งท้ายว่า ทุกคนยังสามารถสมัคร ม40 ได้โดยใช้บัตรประชาชนใบเดียว ได้ที่ เซเว่น อีเลฟเว่น ทุกสาขา ธนาคาร ธ.ก.ส. ทุกสาขา บิ๊กซีทุกสาขา สายด่วน 1506 หรือ เว็บไซต์ sso.go.th

ประกันสังคม

ประกันสังคม