สรุปงบประมาณ ม.33เรารักกัน ให้คนละ 6,000 รวมทั้งสิ้น 4.8 หมื่นล้าน

สำหรับโครงการ ม.33เรารักกัน ประกันสังคม ได้ออกมารูดม่านโครงการ ม.33เรารักกัน เผยตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค.- 30 มิ.ย.64 มีผู้ประกันตนเข้าร่วมโครงการ 8.14 ล้านคน ร้านค้าเข้าร่วมโครงการ 247,899 ร้านค้า มียอดการใช้จ่ายเงินทั้งสิ้น 48,185,847,179.56 บาท

ม33 เรารักกัน

สืบเนื่องจากการที่ ครม. มีมติเห็นชอบ มาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ของcv-19 ช่วยเหลือผู้ประกันตน มาตรา 33 จำนวนกว่า 9 ล้านคน รวมเป็นเงิน 6,000 บาท / คน โดยประชาชนสามารถใช้จ่ายในวงเงินดังกล่าว สิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 มิ.ย.ที่ผ่านมา

ให้ 6,000 บาทต่อคน ใช้ถึงวันสุดท้าย 30 มิ.ย.ที่ผ่านมา

ล่าสุด เมื่อวันที่ 2 ก.ค.2564 สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า โครงการ ม33 เรารักกันว่า ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค.- 30 มิ.ย. 2564 มีผู้ประกันตนเข้าร่วมโครงการ 8.14 ล้านคน ร้านค้าเข้าร่วมโครงการ 247,899 ร้านค้า และมียอดการใช้จ่ายเงินทั้งสิ้น 48,185,847,179.56 บาท

ยอดใช้จ่ายรวมของผู้ใช้โครงการ 48 กว่าล้าน

อีกหนึ่งโครงการจากรัฐบาล

เพื่อเยียวยาผู้ประกันตนที่ได้รับความเดือดร้อน

จากผลกระทบ CV-19