คนละครึ่ง เฟส 2 เพิ่มปุ่มในแอปฯ เป๋าตัง สำหรับผู้ที่มีสิทธิในเฟสแรก รอบนี้รับเงินเพิ่มอีก 500

เป็นโครงการที่ประชาชนให้ความสนใจกันมาก สำหรับโครงการคนละครึ่ง ที่ตอนนี้ใกล้จะเปิดให้ลงทะเบียน เฟส 2 กันแล้ว โดย ครม. มีมติ “คนละครึ่ง” เฟส 2 เพิ่มวงเงินเป็น 3,500 บาท ลงทะเบียนใหม่อีก 5 ล้านคน โดยจะเปิดลงทะเบียนวันแรก 16 ธ.ค. 63 นั้น

สำหรับผู้ได้รับสิทธิในเฟสแรกจะได้รับสิทธิวงเงินสนับสนุนจากรัฐเพิ่มเติมคนละ 500 บาท ในวันที่ 1 ม.ค.64 ซึ่งเมื่อรวมกับวงเงินตามสิทธิที่มีอยู่เดิม 3,000 บาท เท่ากับจะมีวงเงินรวม 3,500 บาท และสามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 31 มี.ค.64

นอกจากนี้ โครงการคนละครึ่ง เฟส 2 จะมีการเพิ่มปุ่มในแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ให้ผู้ที่มีสิทธิในเฟสแรกกดยืนยันการเข้าร่วมโครงการ

สำหรับกลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่ 5 ล้านคน กระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนด้วยวิธีการเดิม ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.63 เป็นต้นไป ในระหว่างเวลา 06.00 น. – 23.00 น. ซึ่งผู้ลงทะเบียนต้องมีสัญชาติไทย มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีบัตรประจำตัวประชาชน และไม่ใช่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ทั้งนี้ ผู้ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 2 จะไม่สามารถใช้สิทธิมาตรการช้อปดีมีคืนได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่จำแนกกลุ่มเป้าหมายของโครงการและมาตรการต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน