โกลาหล แห่ลงชื่อรับสิทธิ หน้าปกส.นครปฐม

วุ่นวายกันเป็นอย่างมากเมื่อประชาชนนครปฐมแห่ลงชื่อรับสิทธิการเยียวย า ม.39-40 และอาชีพอิสระแน่นหวังเงินเยียวย า  5 พันบาทโดยเร็ว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประสงค์สมัครลงชื่อเข้ามาตรา 40 โดยสำนักงานประกันสังคมนครปฐม จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และรับลงทะเบียนบรรยากาศวุ่นตลอดทั้งวัน ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เป็นแม่ค้า ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ที่นครปฐมยังเป็นพื้นที่สีแดง

วันนี้ 14 ก.ค. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรย ากาศบริเวณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม หลังจากคณะรัฐมนตรีมีนโยบายเยียวย าในผลกระทบเนื่องจากการล๊อคดาวน์ ในพื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัด 9 อาชีพ ให้กับผู้ประกันตนใน มาตรา39 และมาตรา 40 และอาชีพอิสระ ซึ่งเป็นมาตรการเร่งด่วน ที่มีการประกาศตั้งแต่เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยมีประชาชนที่ต้องการได้รับการเยียวย าในรอบนี้ตั้งแต่ก่อนสำนักงานเปิดทำให้ครึ่งเช้าที่ผ่านมา โดยมีประชาชน ราว 500 คน มาขอรับการลงทะเบียนซึ่งทำให้บรรย ากาศเป็นการอย่างโกลาหล

โดยสำนักงานประจำสังคมจังหวัดนครปฐม ได้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประกาศผ่านเครื่องขยายเสียง พร้อมกันประชาชนไม่ให้เข้าไปภายในเนื่องจากหวั่นจะมีการแพร่ระบา ดของcv-19 ซึ่งจังหวัดนครปฐมยังมีการแพ ร่ระบา ดที่ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้และยังมีผู้ติดเชื้ อและเสียชีวิ ตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพบว่าวันนี้ได้มีประชาชนที่ประสงค์ต้องการจะมาลงทะเบียนใน มาตรา 40 และอาชีพอิสระเป็นส่วนใหญ่ โดยทางเจ้าหน้าที่ได้แจกเอกสารในการรับสมัครและให้ลงทะเบียนไว้เบื้องต้น ก่อนจะแจ้งว่าประชาชนทั่วไปสามารถไปสมัคร ที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลเว่นได้ทันทีตั้งแต่วันนี้ ซึ่งอีกส่วนคือประชาชนที่ขาดส่งในมาตรา 39 และมาตรา 40 ซึ่งได้มาขอชำระเงินและต่ออายุ ทำให้ทั้งวันมีประชาชนเดินทางเข้ามาสอบถามและลงทะเบียนตลอดทั้งวัน

ขณะที่ นางสาวมาลี ถุงจันทร์ อายุ 37 ปี อยู่บ้านเลขที่ 36 ม.1 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม อาชีพเย็บผ้าเหลืองส่งบอกว่า ได้ ทราบข่าวมาตั้งแต่เมื่อวานซึ่งตนเองเคยลงทะเบียนไว้แล้วจึงได้มาต่ออายุเพื่อขอรับการเยียวย าในครั้งนี้เพื่อหวังจะได้รับเงิน 5,000 บาท โดยปกติจะมีรายได้มากพอสมควรแต่เมื่อประสบภาวะนี้ก็ขอมาลงทะเบียนไว้ด้วย โดยมองว่าอย่างน้อยเงินที่ได้มาจะเป็นการช่วยในเรื่องรายได้เล็กๆน้อยๆ ให้กับการใช้ชีวิตประจำวันได้ก่อน โดยมาตั้งแต่เช้าหลังรับทราบข่าวมาตั้งแต่เมื่อวานนี้

ด้าน นางสาวพรพรรณ สร้อยมาศ อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1090 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม เป็นแม่ค้าขายของในตลาดทรัพย์สิน ตลาดล่าง ซึ่งตอนนี้ประสบปัญหามากเนื่องจากรายได้หายไปหมดก่อนเคยขายของได้กำไรวันละ 500 บาทขึ้นไป แต่ถึงวันนี้ยังขายอะไรไม่ได้เลยเพราะในตลาดมีการแพร่ระบา ดของcv-19 โดยวันนี้คิดจะสมัครในมาตรา 40 เพื่อจะขอรับการเยียวย าตามที่ได้เกิดสถานการณ์ขึ้นและมาตั้งแต่เช้าหวังว่าจะได้รับเงินโดยเร็วด้วย

สำหรับมาตรการดังกล่าว เป็นไปตามที่ ครม.มีมติเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ให้เพิ่มเติม การเยียวย านายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด กลุ่มสถาน ประกอบการดังนี้

-ผู้ประกันตนที่ มีสถานะA ในระบบประกันสังคม ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 (สำหรับกลุ่มนายจ้างใหม่ตั้งแต่ 29 มิถุนายน สสท.จะแจ้งแนวทางอีกครั้ง)

-เพิ่มเงินเยียวย าในส่วน ผปต.จาก 2000 บาท เป็น 2500 บาทและเพิ่มพื้นที่ ที่ได้รับเงินเยียวย า อีก 4 พื้นที่ คือ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และ สงขลา

-เพิ่มกิจการหลัก อีก 5 กิจการ คือ หมวด G H J M และ N

-และผู้ประกันตน มาตรา 39และ40 ในพื้นที่ 10 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ได้รับเงินเยียวยา 5000 บาท นั้น สสท. ขอเรียนให้ทราบว่า ขอให้หน่วยปฏิบัติดำเนินการตามแนวปฏิบัติจ่ายเงินเยียวยาให้กับนายจ้างและผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคม ณ วันที่ 28 มิย 64 ต่อไป

ในส่วนการเยียวย าแก่นายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ใน 9 ประเภทกิจการ และพื้นที่ ที่เพิ่มเติม รวมทั้งกลุ่มมาตรา 39 และ 40 ยังต้องรอความชัดเจนในรายละเอียดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเมื่อมีความชัดเจนจะแจ้แนวปฏิบัติให้หน่วยปฏิบัติทราบ/เพื่อปฏิบัติต่อไป

สสท.ได้ชี้แจงทำความเข้าใจให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือผู้ประกันตนมาตรา 30 และ 40 ใน 10 พื้นที่ ได้ทราบและขอให้แจ้งผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ไปดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ โดยใช้เลขที่ประจำตัวประชาชน กับธนาคารไว้เป็นเบื้องต้น ไว้ก่อน

ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติโครงการจากรัฐบาล เมื่อโครงการฯเยียวย ามาตรา39 และมาตรา 40 อนุมัติจะแจ้งแนวปฏิบัติให้ทราบต่อไปซึ่งโครงการเยียวย าดังกล่าวเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน มิสำนักงานประกันสังคม สปส.ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวย า เท่านั้น

ภาพประกอบ