กลุ่มรถดัมพ์ ปราจีนบุรี ร่วมทอดกฐิน นำดินถวายวัด

News

คนจำนวนมากพูดถึงเรื่องราวนี้ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มรถดัมพ์ดิน ในอำเภอเมืองปราจีนบุรี ผู้ขับรถบรรทุก 6 ล้อ และ 10 ล้อรับจ้าง ได้ออกมารวมตัวกว่า 20 คัน บรรทุกดินเข้าวัด ทำบุญทอดกฐิน วัดใหม่สูงเนิน (วัดหัวบุ่ง)

ได้รับการชื่นชมอนุโมทนาจากชาวบ้านที่มาร่วมทำบุญ ในน้ำใจของกลุ่มรถดัมพ์ที่ร่วมกันทำความดีเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและพระพุทธศาสนา

กลุ่มรถดัมพ์ร่วมทำบุญ

นายเทพประทาน โทนุสิน อายุ 33 ปี ตัวแทนกลุ่มขับรถบรรทุก 6 ล้อรับจ้าง เผยว่า ปกติจะรับจ้างขนดิน วิ่งดิน ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง ปราจีนบุรีและอำเภอใกล้เคียง เมื่อทราบข่าวว่าทางวัดจัดงานบุญทอดกฐินจึงได้ชักชวนเพื่อนๆ

ที่ประกอบอาชีพขับรถบรรทุก 6 ล้อและ 10 ล้อรับจ้าง กว่า 20 คัน มาร่วมในประเพณีทอดกฐิน โดยบรรทุกนำเอาดินทรายมาถวายให้กับวัดประจำหมู่บ้าน ส่วนวัดใดที่ต้องการดิน ก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้

กลุ่มรถดัมพ์ร่วมทำบุญ

ด้าน พระสมุห์นราธิป เตชาธิโป ตัวแทนพระสงฆ์วัดใหม่สูงเนิน กล่ าวว่า รู้สึกดีใจที่เห็นคนรุ่นใหม่หันหน้าเข้าวัด ช่วยกันพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรือง โดยทางวัดก็จะนำดินจำนวนมากเหล่ านี้ไปใช้ประโยชน์ก่อสร้างวัด

หรือใช้ทำนุบำรุงปฏิสังขรณ์พระพุทธศาสนาต่อไป นอกจากนี้ยังสามารถนำเอาไปใช้ประโยชน์ส่วนรวมในชุมชนหมู่บ้านได้อีกด้วย หลังจากนั้นพระสมุห์นราธิปได้ให้พรกับกลุ่มรถดัมพ์ที่มาร่วมทอดกฐินในวันนี้

กลุ่มรถดัมพ์ร่วมทำบุญ

กลุ่มรถดัมพ์ร่วมทำบุญ

อย่างไรก็ตาม ต้องขอชื่นชม กลุ่มขับรถดัมพ์รับจ้างบรรทุกดินที่ปราจีนบุรี กว่า 20 คัน ร่วมทำบุญทอดกฐิน นำดินถวายพระ ใช้ในการปฏิสังขรณ์พัฒนาวัด