เตรียมมือถือให้พร้อม พรุ่งนี้เปิดลงทะเบียน โครงการคนละครึ่ง แจกเงิน 3000

เตรียมมือถือกันให้พร้อม เพราะพรุ่งนี้  16 ตุลาคม จะเริ่มเปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง รัฐช่วยจ่าย 50 เปอร์เซ็น ตั้งแต่เวลา 6.00 ถึง 23.00 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียนได้ที่ www. คนละครึ่ง . com

หน้าตาเว็ปไซต์

เงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับประชาชน

มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย

อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

จำนวน 10 ล้านคน หรือจนกว่าสิทธิจะหมด

คลิกปุ่มสีแดง สำหรับประชาชน

สำหรับพรุ่งนี้เตรียมกดเข้าลิ้งค์นี้ได้เลยนะครับ ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง

ขอบคุณ เพจชิมช็อปใช้