เช็กด่วน กลุ่มตกหล่น หากสถานะขึ้นสีเขียว ได้เงินแน่ พร้อมโอน 18 พ.ย.นี้

News

ผู้ประกันตนยังติดตามกันอย่างใกล้ชิด เมื่อประกันสังคม ให้ผู้กระกันตนมาตรา 39 มาตรา 40 เช็กสถานะ www.sso.go.th กรณีโอนเงินเยียวย าประกันสังคมมาตรา 33, ม.39 และ ม.40 พื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด สำหรับกลุ่มตกหล่น

โดยล่าสุดประกันสังคมได้อัพเดทสถานะวันจ่ายเงินสำหรับผู้ประกันตนทุกมาตรา เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งกำหนดวันโอนจ่ายเงินเยียวย าแล้ว

ทั้งนี้ ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และม.40 สามารถเข้าตรวจสอบสิทธิเยียวย าได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

และหากสถานะแสดงเป็นสีเขียวผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับเยียวย าจำนวน 5,000 บาท

ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 จะได้รับเงินเยียวย าจำนวน 10,000 บาท

สำหรับคิวในการโอนเงินรอบต่อไป มาตรา 39 และ มาตรา 40 ทั้งกลุ่มทบทวนสิทธิ และ กลุ่มเก็บตก คือวันที่ 18 พ.ย.

นี้ ซึ่งหากแก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับบัญชีและผูกบัตรประชาชนกับพร้อมเพย์แล้ว เงินจะเข้าบัญชี

อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ในครั้งแรก ประกันสังคมจะโอนอีกครั้งทุกวัน พฤหัสบดี

และวันศุกร์ จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.64