จุ๋ย วรัทยา ออกตัวเป็นกระบอกเสียงให้ปชช.

นับตั้งแต่ที่สถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในสภาวะคั บขั น และเรียกว่าสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ ที่มีผู้ติด CV-19 เป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ส่งผลให้เหล่ าคนวงการบันเทิงหล ายคน

ออกมาวิจา รณ์วิพา กษ์ รวมถึงแสดงความเห็นทางการเมือง เพื่อหวังว่า อย ากให้ประเทศชาติมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น

ล่ าสุดนักแสดงสาวมากความสามารถอย่ าง จุ๋ย วรัทย า ก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นและเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชน

โดยเจ้าตัวได้ออกมาแสดงความเห็นส่วนตัวเรียกร้องให้คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของประชาชน และอย ากให้ออกมายอมรับความจริงบ้าง ผ่านทางอินสตาแกรมของเธอเอง ซึ่งข้อความดังนี้

ประชาชน คือ ชาติ

คุณภาพชีวิตของประชาชน

คือความมั่นคงของชาติ

หาใช่อ าวุ ธยุทโธปกรณ์อย่ างเดียว

ทุกชีวิตล้วนมีส่วนขับเคลื่อนบ้านเมือง

ทุกสาขาอาชีพล้วนมีความสำคัญ

โปรดจัดการ จัดสรร สื่อสาร

อย่ างมีประสิทธิภาพ

โปรดฟังเสียงประชาชน..

และโปรดทำ เพื่อประชาชนอย่ างแท้จริง

พร้อมแคปชั่นว่า อะไรที่พวกเราประชาชนช่วยเหลือกันเองได้ เราก็ช่วยกันเต็มที่แล้ว… เวล าที่ใช้ไปมันเกินพอดีแล้วหรือไม่.. ยอมรับความจริง ยอมรับความผิ ดบ้าง… ก็คงจะสง่างามกว่านี้นะคะ

ความทุ กข์ของคนมันมาก มองด้วยตาเปล่ า สัมผัสด้วยใจก็รู้สึกแล้วค่ะ ให้กำลังใจคนไทยทุกคนที่เดือ ดร้ อนเสมอ ขอโท ษสำหรับคนที่เห็นต่างนะคะ โปรดทำเพื่อประชาชนอย่ างแท้จริง

จุ๋ย วรัทย า

จุ๋ย วรัทย า

อย่ างไรก็ตาม เหล่ าดาราคนดังต่างออกมาแสดงความคิดเห็นในสภาวะวิก ฤตในครั้งนี้มากมาย ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะคะ