สมุทรปราการ ผ่านแล้ว เสาไฟฟ้ากินรี 720 ต้น 68 ล้าน

เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่กำลังถูกพูดถึงอยู่ในขณะนี้ *วันที่ 22 เฟซบุ๊กเพจ สปอร์ตไลท์บางปู ได้มีการรายงานว่า านฉลุย เสาไฟฟ้ากินรีชื้อเพิ่ม 720 ต้น 68,400,000 บาท

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ จังหวัดสมุทรปราการ วันนี้ ที่ประชุมก็มีมติอนุมัติให้มีการจัดซื้อ

เสาไฟฟ้ากินรี ล็อตใหม่ 720 ต้น มูลค่า 68 ล้านบาท การประชุมวันนี้ มีการเสนอต่อสภาฯขออนุมัติ “งบประมาณจ่ายขาดสะสม” จัดซื้อ เสาไฟฟ้ากินรี ล็อตใหม่ 720 ต้น

ซึ่งหลังมีการลงมติ จากที่ประชุม 25 คน ขาดประชุม 4 คน มี ผู้เห็นชอบ 15 คน ไม่เห็นชอบ 5 คน และ งดออกเสียง 4 คน จึงถือว่าผ่านอนุมัติ

โพสต์