พายุดีเปรสชั่น กระทบไทย ทำฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนติดตามข่าวเป็นจำนวนมาก วันนี้ 27 ต.ค. 64 พายุดีเปรสชั่น ได้ขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนล่ างและเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเข้าปกคลุมประเทศกัมพูชาเเล้ว

โดยจะส่งผลทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง รวมไปถึงภาคกล าง ภาคตะวันออก เเละภาคเหนือตอนล่ าง ในช่วงวันที่ 28 – 29 ต.ค. 2564

โพสต์ดังกล่ าว

พายุดีเปรสชั่นเข้าไทย

ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์