วัตสันประเทศไทย แถลงฯ พนักงานในหลายสาขาติด CV-19 แนะให้ลูกค้าที่มาใช้บริการสังเกตอาการตนเอง

สาวๆ ขาช้อปวัตสัน รีบเช็กด่วน ล่ าสุด วัตสันประเทศไทย ออกหนังสือประกาศชี้แจงกรณีพนักงานวัตสัน 4 สาขา โลตัส ประชาชื่น, เซ็นทรัล พระราม 9, โลตัส ชุมพร และพาซิโอ พาร์ค ติด เ ชื้ อ โ ค วิ ด -19 ถึงการยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมขั้นสูงสุด ตามพื้นที่ ดังนี้

พนักงานวัตสัน 4 สาขา

โดยหลังพบว่ามีพนักงานหรือพนักงานส่งเสริมการขายของบริษัทคู่ค้าประจำสาขาติด เ ชื้ อ ฯ ทางวัตสันจะทำความสะอาด ฉีด พ่ น น้ำ ย า ตามสาขานั้นๆทันที หลังจากทีได้รับแจ้ง ให้พนักงานผู้เกี่ยวข้องกับพนักงานที่ติด เ ชื้ อ โ ค วิ ด หยุดปฏิบัติงาน เข้าตรวจหา เ ชื้ อ และแยกตัวเองเพื่อเฝ้าระวังสังเกตอาหารเป็นเวล า 14 วัน พร้อมทั้งจัดส่งพนักงานชุดใหม่เข้ารับบริการ

ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน ทางวัตสันแนะนำให้ลูกค้าที่มาใช้บริการร้านวัตสันตามประกาศ สังเกตอาการตนเอง ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือกังว ล สามารถเข้ารับการตรวจได้ตามสถานที่ที่ทางราชการแจ้งไว้

วัตสัน สาขา โลตัส ประชาชื่น กรุงเทพ ได้รับแจ้งพนักงานติด เ ชื้ อ วันที่ 25 ก.ค.64 และพ่น ฉี ด ย า แล้วในวันที่ 27 ก.ค.64 โดยแนะนำให้ลูกค้าที่มาใช้บริการ วันที่ 12-15 ก.ค. 64 สังเกตอาการตนเอง

วัตสัน สาขา เซ็นทรัล พระราม 9 กรุงเทพ รับแจ้งพนักงาน ติ ด เ ชื้ อ วันที่ 26 ก.ค.64 และขณะนี้ปิดทำการ โดยแนะนำให้ลูกค้าที่มาใช้บริการ 13-14 ก.ค. และ 18-22 ก.ค. 64 สังเกตอาการตนเอง

วัตสัน สาขาโลตัส ชุมพร จ.ชุมพร ได้รับแจ้งพนักงาน ติ ด เ ชื้ อ วันที่ 27 ก.ค.64 และพ่น ฉี ด ย า แล้วในวันที่ 27 ก.ค.64 โดยแนะนำให้ลูกค้าที่มาใช้บริการ วันที่ 14-18 ก.ค. และ 20-22 ก.ค.64 สังเกตอาการตนเอง

วัตสัน สาขา พาซิโอ พาร์ค กรุงเทพ ได้รับแจ้งพนักงานติด เ ชื้ อ วันที่ 27 ก.ค.64 และพ่น ฉี ด ย า แล้วในวันที่ 27 ก.ค.64 โดยแนะนำให้ลูกค้าที่มาใช้บริการ วันที่ 14-16 ก.ค.และ 18-22 ก.ค. 64 สังเกตอาการตนเอง