เปิด 10 จังหวัด ยอดติด CV สูงสุดวันนี้

สำหรับรายงานอัพเดทเสถานการณ์ผู้ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด วันนี้ เกาะติดความคืบหน้า จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด 19 สูงสุด

จํานวนผู้ติด เ ชื้ อ โ ค วิ ด ในประเทศรายใหม่ วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับแรก

1 กรุงเทพมหานคร 1971 ราย

2 สมุทรปราการ 479 ราย

3 ปทุมธานี 448 ราย

4 ชลบุรี 294 ราย

5 สมุทรสาคร 277 ราย

6 นนทบุรี 257 ราย

7 ปัตตานี 197 ราย

8 สงขลา 172 ราย

9 นครปฐม 169 ราย

10 ยะลา 159 ราย

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยอด ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด สู ง ขึ้ น อันดับ 1 ของประเทศ และน่าเป็นห่วงอย่างสถานการณ์ สมุทรปราการ ปทุมธานี ชลบุรี นนทบุรี สมุทรสาคร ยะลา ปัตตานี สงขลา และนครปฐม ตัวเลข ติ ด เ ชื้ อ หลักร้อยต่อเนื่อง