โดนตัดสิทธิเฟสแรก ไม่เป็นไร ลงทะเบียนคนละครึ่ง เฟส 2 อีกครั้งได้

ใกล้จะถึงวันลงทะเบียน คนละครึ่ง เฟส 2 ในวันที่ 16 ธ.ค. 63 ซึ่งในรอบนี้ ครม.มีมติ คนละครึ่ง เฟส 2 เพิ่มวงเงินเป็น 3,500 บาท และให้ลงทะเบียนใหม่อีก 5 ล้านคน โดยจะเปิดลงทะเบียนวันแรก 16 ธ.ค. 63 ซึ่งใน โครงการคนละครึ่ง เฟส 2 ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยถูกตัดสิทธิจากการไม่ใช้สิทธิคนละครึ่งเฟสแรก สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมเฟส 2 ได้ใหม่ โดยกระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนด้วยวิธีการเดิม ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

คนละครึ่ง

ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ในระหว่างเวลา 06.00 น. – 23.00 น. ซึ่งผู้ลงทะเบียนต้องมีสัญชาติไทย มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีบัตรประจำตัวประชาชน และไม่ใช่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

อย่างไรก็ตาม ใครที่ถูกตัดสิทธิโครงการ คนละครึ่ง สามารถลงทะเบียนรับสิทธิในเฟส2 ได้เลย