ด่วน!สั่งปิดอีกหมู่บ้าน หลังพบผู้ติด cv เพิ่มขึ้น

คณะกรรมการจังหวัดน่าน มีมาตรการควบคุมพื้นที่ 3 หมู่บ้านในตำบลสะเนียนอำเภอเมืองน่าน หลังพบจังหวัดน่านลามไม่หยุดในพื้นที่ มีผู้ติดcvเเล้วถึง 80 คน โดย นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดต่อ ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ศาลากลางจังหวัดน่าน พร้อมประกาศสั่งปิด 2 หมู่บ้าน เเละประกาศเคอร์ฟิวตั้งเเต่ 21.00น.- 04.00น. (3ทุ่มถึงตี4)

ส่งผลให้มีผู้ติดcv จำนวนมาก รวม 80 รายจากคลัสเตอร์ทั้งหมดนี้ เเบ่งเป็นผู้ติดcvที่หมู่ 5 บ้านสองแคว 37 คน หมู่ 14 บ้านใหม่เจริญสุข 34 คน หมู่ 13 บ้านกลางพัฒนา 9 คน ล่าสุดจากการตรวจ ATK มีผลบวกอีก 8 ราย

มีการตรวจ ATK ไปทั้งหมด 2,070 ตัวอย่าง ตรวจ RT-PCR 1,621 ตัวอย่าง ใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 6 ล้านบาท

ที่ประชุมมีมติวางมาตรการควบคุมพื้นที่ ในตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จ.น่าน มีผลตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 24 พฤศจิกายน 2564 คือ มาตรการจำกัดการเคลื่อนย้ายประชากรพื้นที่เสี่ยง โดยสั่งให้ปิดหมู่ 5 สองแคว หมู่ 14 บ้านใหม่เจริญสุข

การเดินทางออกนอกพื้นที่ให้อยู่ในดุลพินิจของเจ้าพนักงาน โดยให้ลงทะเบียน และตรวจ ATK และกำหนดจุดรายงานตัว แจ้งไทม์ไลน์ ตั้งจุดตรวจหัว ท้ายหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน บุคคลภายนอกสัญจรได้ ห้ามแวะ กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ให้หยุดเรียนเป็นเวลา 14 วัน เรียนออนไลน์แทน

ส่วนโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่ให้หยุดทำการเรียนการสอนเป็นเวลา 14 วัน ส่วนของมาตรการงดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ เช่น การสังสรรค์ การประกอบศาสนกิจ การลงแขกทำนา งดรวมคนหมู่มากตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ร้านอาหาร ให้ซื้อกลับ ห้ามรับประทานในร้าน

พร้อมออกมาตรการสั่งเคอร์ฟิว จำกัดระยะเวลาในการออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่ 21.00-04.00 น.

สำหรับจังหวัดน่านเป็น 1 ใน 5 ของจังหวัดที่ได้รับมาตรการผ่อนคลายสูงสุด อย่างไรก็ตามจากการเปิดให้จำหน่ายเครื่องดื่มในร้านอาหาร ปรากฏว่ามีผู้ร้องเรียน ร้านอาหารบางแห่ง

เปิดจำหน่ายเครื่องดื่ม เกินเวลา นักท่องเที่ยวส่งเสียงดัง สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง มีการร้องเรียนบ่อยครั้ง

คณะกรรมการติดต่อจังหวัดน่านจึงมีมติออกประกาศ เรื่องการบริโภคเครื่องดื่มในร้านอาหาร สั่งห้าม ระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง