อั้นไว่ก่อน พรุ่งนี้ราคาน้ำมันปรับลดทุกชนิด

News

ใครที่ยังไม่เติมน้ำมัน เตรียมเฮเลย เมื่อวันที่15 พ.ย.64 บมจ.ปตท.น้ำมัน และการค้าปลีก (OR) และ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด 20 สตางค์ ยกเว้น E85 คงราคาเท่าเดิม มีผล 16 พ.ย.64 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นวันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้

– ดีเซล B7 ลิตรละ 29.74 บาท

– E85 ลิตรละ 24.44 บาท

– E20 ลิตรละ 30.84 บาท

– แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 32.08 บาท

– แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 32.35 บาท

(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)