รับมือ พายุโนอึล

สภาพอากาศประเทศไทยตอนนี้ยังมีฝนตก หลายพื้นที่ และเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ว่าการกทม. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศแจ้งเตือน วันที่ 18-20 ก.ย.นี้ พายุระดับ 3 (โซนร้อน) โนอึล จะเข้าสู่ประเทศไทย ส่งผลให้เกิดลมกระโชกแรง และฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่

โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ กรุงเทพและปริมณฑล ที่จะได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นในวันที่ 19 กันยายน

ดังนั้นกทม. จึงได้แจ้งทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขั ง เพื่อบ ร รเ ท าความเ ดื อ ดร้อน และป้องกันความเสี ยหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเร่งพร่องน้ำในคลองสายต่าง ๆ รวมถึงแก้มลิงทุกแห่ง รวมทั้งขุ ดลอก ตักดินเลน และจัดเก็บวั ชพื ชในคลอง เตรียมพร้อมท่อร ะ บ ายน้ำ เครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำ อุโมงค์ร ะ บ ายน้ำ และธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อให้การร ะ บ ายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ยังได้เตรียมเครื่องมือ เครื่องจักร รถหน่วยซ่อมบำรุง รถยก รถเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง และจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบและแ ก้ไขจุดที่มีปั ญ ห าน้ำท่วมในช่วงฝนตก ตลอดจนประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมป้องกันและแ ก้ ไขปั ญ ห าน้ำท่วมขั ง

อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำ และเกิดน้ำท่วมขั งบ่อยครั้งยกของขึ้นที่สูง และตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดี เพื่อความปลอดภัย

ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามการรายงานและแจ้งเตือนสถานการณ์ฝน ทางช่องทางต่าง ๆ ของศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม. ได้แก่ เว็บไซต์ http://dds.bangkok.go.th ,weather.bangkok.go.th Facebook : ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร @bkk.best Twitter : @bkk_best และLine : @bkk_best และสามารถแจ้งเหตุน้ำท่วมขัง โทร. 0 2248 5115 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง