อ่วม คลัสเตอร์ใหม่ คนขับรถบรรทุกปูน ไปมาหลายจังหวัด และประเทศลาว ลามติด CV-19 กันเพียบ

News

เป็นอีกประเด็นที่มีคนติดตามกัน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้ออกแถลงการณ์ กรณีพบการกระจายของ CV-19 เป็นกลุ่มก้อนที่ ต.บ้านโป่ง อ.งาว ซึ่งเป็นพื้นที่อำเภอทางตอนบนของจังหวัด โดยขณะนี้พบผู้ติด CV-19 ในวงคลัสเตอร์นี้แล้ว จำนวน 33 ราย และคาดว่าจะมีผู้ติดเพิ่มขึ้น

โดยผู้ติดรายแรก เป็นชายไทย อายุ 48 ปี พนักงานขับรถขนส่งปูนของบริษัทเอกชน มีประวัติเดินทางขับรถบรรทุกปูนไปรับ – ส่ง หลายพื้นที่ ได้แก่ โรงปูนใน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง , พื้นที่ จ.เชียงใหม่ เชียงราย พะเย า และพิษณุโลก และยังขับรถข้ามไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วย

ภาพประกอบข่าว

โดยวันที่ 9 พฤศจิกายน หลังกลับมา เริ่มมีอาการ แต่ยังไม่ได้ไปตรวจ จากนั้นวันที่ 11 พฤศจิกายน ได้เดินทางไปส่งปูนที่ประเทศลาว อีกครั้ง และได้รับการตรวจหาแบบ RT – PCR ก่อนเดินทางกลับมายัง จ.ลำปาง ในวันถัดมา

ภาพประกอบข่าว

กระทั่งบริษัทที่ประเทศลาว ได้โทรศัพท์มาแจ้งผล ว่า ติด CV-19 จึงได้เดินทางไปตรวจซ้ำที่โรงพย าบาลงาว จ.ลำปาง ยืนยันว่า ติด CV-19 จริง จึงเข้ารับการรักษาภายในโรงพย าบาล

ภาพประกอบข่าว

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภองาว และโรงพย าบาลงาว ได้เร่งคัดกรองโร คเชิงรุก พบผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ย งสูง 298 ราย ผลตรวจพบ 13 ราย และพบผู้สัมผัสเสี่ย งต่ำ 445 ราย ก็ได้รับการตรวจหา CV-19 เช่นกัน ผลตรวจพบว่า ติดอีก 19 ราย

ภาพประกอบข่าว

ทำให้การแพร่กระจายกลุ่มก้อนนี้ ติดสะสมไป 33 ราย สำหรับผู้สัมผัสเสี่ย งสูง ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวัง ด้วยการออกค้นหา คัดกรองเชิงรุกต่อเนื่อง และให้ผู้สัมผัสเสี่ย งสูงแยกกักตัวเองตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ จากการติด CV-19 และแพร่กระจายของ CV-19 ดังกล่ าว เกิดจากผู้ติดรายแรก ที่มีอาชีพขับรถบรรทุกเดินทางไปมาหลายจังหวัด และต่างประเทศ แล้วกลับมาอยู่ร่วมกับครอบครัว

ภาพประกอบข่าว

ทำให้เกิดการแพร่กระจายของ CV-19 ไปสู่บุคคลภายในครอบครัว ภายในชุมชน และโรงเรียน ซึ่งจากการสอบสวน พบว่า มีการรับประทานอาหารร่วมกัน , อาศัยอยู่ร่วมกัน และไม่รักษาระยะห่างระหว่างอยู่ร่วมกัน

ภาพประกอบข่าว

ภาพประกอบข่าว

อย่างไรก็ตาม คลัสเตอร์ใหม่ คนขับรถบรรทุกปูน สัญจรหลายจังหวัด รวมถึงลาวด้วย ลามคนในชุมชนติดแล้ว 33 ราย