กลุ่มรถบรรทุกโผล่เป็นแนวกั้นให้ม็อบราษฎร

ผู้คนยังคงให้ความสนใจม็อบราษฎรอย่ า งต่อเนื่อง ล่ าสุด วันที่ 18 ก.ค. ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนินกล าง แนวร่วมราษฎร กว่า 15 กลุ่ม นำโดย กลุ่มเย าวชนปลดแอก ประกาศเชิญชวนประชาชน ร่วมชุมนุมขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกล าโหมการรวมตัว เพื่อจัดขบวนประชาชน ก่อนเคลื่อนไปยังทำเนียบรัฐบาล โดยมีกลุ่มนักกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตย เดินทางมารอร่วมขบวน

โดยแต่ละกลุ่ม แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ อาทิ ปูผ้าหล ากสี วางหุ่นศ พ รถขนหุ่นจำลอง พล.อ.ประยุทธ์ รถจำลองศ พแรงงาน ของกลุ่มสหภาพคนทำงาน ขณะที่ประชาชน ส่งต่อหุ่นศ พ จำนวนกว่า 2,000 หุ่น เพื่อส่งสัญญะไปถึงรัฐบาล ว่ามีประชาชนต ายจำนวนมาก จากการบริหารงานด้านโ ค วิ ด และวั ค ซี นล้ มเ ห ล ว พร้อมยืนยัน 3 เรียกร้อง โดยระบุว่า เราจะเอา 3 ข้อเรียกร้องนี้ ไปที่รัฐบาล นี่ไม่ใช่ทางเลือก แต่คือทางรอด นี่ไม่ใช่คำขอ แต่คือคำสั่ง ได้แก่

1. พล.อ.ประยุทธ์ ต้องล าออกโดยไม่มีเงื่อนไข

2. ปรับลดงบสถาบัน-กองทัพ สู้โ ค วิ ด

3. เปลี่ยนวั ค ซี นหลัก เป็นชนิด mRNA

โดยพบว่าตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้ประกาศเป็นระยะไม่ให้ผู้ชุมนุมล้ำพื้นที่ และวางแนวลดหนามหีบเพลงเป็นแนวกั้นออก 1 ชั้น บริเวณแยกผ่านฟ้าลีล าศ ก่อนที่จะเริ่มฉีดน้ำ เวล า 15.44 น. จากนั้น การ์ดผู้ชุมนุมพย าย ามเข้ามาตัดรั้วลวดหนามที่ติดกับแนวเจ้าหน้าที่ และมีบางคนโยนร ะเบิ ดควันเข้าไปในกลุ่มเจ้าหน้าที่ มีเสียงคล้ ายการยิ ง กร ะสุ น ย าวเกิดขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่ประกาศอีกครั้งจะมาตรการขั้นตอนเด็ดขาด ถ้ายังรื้อแนวจะฉีดแก๊ ส ยืนยันว่าไม่กระทำความรุ นแร งถ้าไม่รุกเข้ามา

ทางด้านม็อบขอให้เจ้าหน้าที่เปิดทางเพื่อให้มวลชนเคลื่อนต่อไปยังจุดหมาย มีการฉีดน้ำในช่วงสั้นๆ หลังจากทีมวลชนพย าย ามจะเข้าใกล้แนวกั้น และขอให้มวลชนรับฟังพร้อมเดินทางแยกย้ ายกลับ ประกาศครั้งสุดท้ายว่าจะยกระดับในจุดนี้หากมวลชนไม่ถอยออกไป รถจีโน่ฉีดน้ำเป็นระยะไปในทางที่มีการพย าย ามจะรื้อรั้วลวดหนาม รวมถึงมีเสียงคล้ ายการยิ งกร ะสุ นย างเป็นระยะ สั่งรถจีโน่ผสมแก๊ สใส่เฉพาะกลุ่มคนที่รื้อสิ่งกีดขวาง แต่ไม่ดำเนินการใดๆ กับผู้นุมนุมที่นั่งด้วยความสันติ

ต่อมาเมื่อเวล า 17.00 น. ที่บริเวณหน้าโรงเรียนราชวินิต มัธยม ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. กลุ่มมวลชลนำรถบรรทุก 6 ล้อ มาจอดขวางช่องทางการจราจรทั้งหมด 4 เลน เพื่อเป็นแนวกั้นไม่ให้ทางเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ ายกำลังพลจากสะพานชมัยมรุเชษฐ์ แยกพาณิชยการ เข้าประชิดกลุ่มผู้ชุมนุมที่ถอยล่นไปรวมกลุ่มกันอยู่ที่บริเวณแยกนางเลิ้ง

ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ยังมีการใช้แก๊ สน้ำตา ยิ งใส่มวลชนบางส่วนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับรถบรรทุกเป็นระยะๆ ก่อนรถบรรทุกจะเคลื่อนย้ ายออกจากสถานที่ดังกล่ าว

หากมีสถานการณ์อัปเดตเพิ่มเติม เราจะรีบแจ้งให้ทุกท่านทราบ