CEO แฟลช แถลงการณ์ ชดเชย 200 ล้านบาท หลังศูนย์ฯ วังน้อยปิด

ซีอีโอ แฟลช เคลื่อนไหวแล้ว หลังจาก แฟลช เอ็กซ์เพรส ได้ปิดศูนย์กระจายพัสดุวังน้อย 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค.ที่ผ่านมา จากการพบพนักงานติด CV-19 จนกระทบระบบขนส่ง โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกล าง ทำให้ลูกค้าบางส่วนเกิดความกังวล

ล่ าสุด นายคมสันต์ ลี ประธานกรรมการบริการ กลุ่มธุรกิจแฟลช (Flash Group) ส่งจดหมายจาก CEO ถึงลูกค้าแฟลช เอ็กเพรส ผ่าน เฟซบุ๊ก Flash Express ระบุว่า

ถึง ลูกค้าแฟลช เอ็กเพรสทุกท่าน และพี่น้องคนไทยครับ

ผมขอแนะนำตัวครับ ผม คมสันต์ CEO ของ FLASH Group ครับ

ผลจากการปิดศูนย์กระจายพัสดุ (Hub) ที่วังน้อยและเพื่อนร่วมงานของเราหล ายคนติด CV-19 ในสาขาต่างๆ ทำให้พัสดุของท่านได้รับการจัดส่งล่ าช้าหรือเสียหายจากความล่ าช้าในช่วงเวล าหล ายวันที่ผ่านมานี้ ผมและเพื่อนร่วมงานแฟลชทุกคนเสียใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น และอย ากชี้แจงว่าพวกเราไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะเร่งแก้ไขปัญหาครับ

ผมและเพื่อนร่วมงานต่างทราบดีว่าการขนส่งคือหน้าที่ของเรา เพราะเราคือโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และเราทราบมาตลอดว่า ยิ่งเวล านี้ลูกค้าของเราทุกท่านต่างได้รับผลกระทบจาก CV-19 ไม่น้อยกว่าเรา แต่ภาพเพื่อนร่วมงานที่ต้องติดเชื้อจำนวนมากและหล ายท่านที่ต้องแยกกักตัว รวมถึงทีมงานที่เร่งติดต่อหน่วยงานในท้องที่เพื่อให้พวกเขาได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที เป็นภาพที่ผมไม่อย ากให้เกิดครับ

ยิ่งไปกว่านั้นภาพที่ผมเห็นพัสดุของทุกท่านคงค้างอยู่ในคลังสินค้า และเราไม่สามารถกระจายออกไปได้ (เนื่องจากเราจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตราการของหน่วยงานต่างๆ ในท้องที่) เป็นภาพที่ผมปวดใจเกินกว่าจะอธิบายได้ในช่วงเวล านี้ครับ

ผมจึงอย ากขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ที่เรายังทำได้ไม่ดีพอในการป้องกันผลกระทบจากโรคร้ายนี้ จนทำให้เกิดความเสียหายต่อลูกค้าของเราและเพื่อนร่วมงานครับ

ก่อนหน้าที่เราจะต้องปิดศูนย์กล างกระจายพัสดุ (Hub) เราพย าย ามเร่งระบายพัสดุอย่างเต็มกำลัง และหลังจากที่ศูนย์ฯ วังน้อยของเราถูกปิดพื้นที่ตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมา เราได้แก้ไขปัญหาของพัสดุที่ถูกส่งใหม่ด้วยการส่งพัสดุไปคัดแนกและกระจายต่อในพื้นที่ศูนย์อื่นๆ แทน รวมถึงจัดเตรียมศูนย์ฯ ใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับพัสดุ

เราพย าย ามจัดหาผู้คัดแยกและทำงานในศูนย์ฯ เพิ่มเพื่อแทนเพื่อนร่วมงานของเราที่ถูกกักตัว ปต่เป็นไปได้ย ากมากครับ เพราะพี่น้องชาวไทยและต่างชาติที่จะมาร่วมงานต่างติดเชื้อมากเหลือเกินครับ และเรายังรีบจัดหารถขนส่งและถ่ายสินค้าเพิ่มเติมอย่างเร่งด่วน เพื่อระบายสินค้าในศูนย์กระจายสิน้าอื่นๆ ครับ อย ากให้ทุกท่านเข้าใจว่าเราได้ทำงานอย่างเต็มกำลังครับ

สำหรับความกังวล ความเดือดร้อนใจของทุกท่านในพัสดุที่คงค้างที่ศูนย์ฯ วังน้อยและผลกระทบจากความล่ าช้าจากสถานการณ์นี้ ผมขอดูแลและชดเชยด้วยงบประมาณมากกว่า 200 ล้านบาท เพื่อยรรเทาความเสียหายที่ท่านได้รับไม่มากก็น้อย จากความจริงใจของเรา ตามนโยบาย ดังนี้ครับ

สำหรับผู้ส่งพัสดุ – สินค้าที่ถูกจัดส่งระหว่างวันที่ 16-31 กรกฎาคม 2564 หากเป็นปัญหาที่พัสดุอยู่ที่ศูนย์กล างกระจายพัสดุ (Hub) (ยกเว้น ช่วงขารับและขานำส่งพัสดุ) เกินกว่า 3 วัน ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินค่าขนส่ง 100%

หากลูกค้าปล ายทางปฏิเสธการรับพัสดุเรื่องจากความล่ าช้าของปัญหาจากศูนย์กล างกระจายพัสดุ (Hub) ข้างต้น ทางบริษัทฯ จะมอบคูปองของแฟลช เอ็กซ์เพรส มูลค่ารวม 50 บาท

หากพัสดุเสียหายหรือสูญหายเนื่องจากปัญหาของศูนย์กล างกระจายพัสดุ (Hub) ข้างต้น ทางบริษัทฯ จะชดเชยค่าเสียหายเต็มจำนวนอย่างเร็วที่สุด (ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ ที่กำหนด)

ทั้งนี้ ทุกท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดอื่นได้เพิ่มเติม ที่ www. flashexpress.co.th หรือผ่านแอปพลิเคชัน รวมถึงติดต่อทีม Customer Support ที่พร้อมแก้ปัญหานี้ให้ท่านอย่างเต็มความสามารถครับ

ผมเข้าใจอย่างดีครับว่า การชดเชยเท่าใดก็ไม่เพียงพอต่อความไว้วางใจที่ทุกท่านเคยให้เราดูแลพัสดุของท่านครับในช่วงที่ผ่านมา เราได้พย าย ามกระจายพัสดุที่คงค้างภายในศูนย์ฯ วังน้อยอย่างเต็มที่แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดหล ายอย่าง ทำให้ยังมีพัสดุคงค้างอยู่ เมื่อบริษัทฯ ได้รับการอนุญาตให้กลับเข้าไปทำงานในพื้นที่จากคณะกรรมการควบคุมแล้ว เราจะเร่งดำเนินการจัดส่งในส่วนที่เหลือไปยังผู้รับปล ายทางให้เร็วที่สุด ผมหวังว่าทุกท่านจะยังเปิดโอกาสให้เราได้แสดงคำขอโทษด้วยการให้เราได้รับใช้ทุกท่านเหมือนเคยนะครับ

สุดท้ายนี้ สถานการณ์ cv ในครั้งนี้เป็นปัญหาหนักที่สุดที่บริษัทของเราเคยเจอ และเป็นเรื่องที่พี่น้องคนไทยไม่อย ากให้เกิดขึ้น ผมอย ากขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องคนไทยทุกคน ทุกภาคส่วนของสังคม ร่วมกันแก้ไขและผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้

ผมขอบคุณทุกท่าน ทุกหน่วยงานที่ช่วยเหลือเราในด้านต่างๆ เพื่อให้เราแก้ไขความเดือดร้อนของลูกค้าของเราให้ได้เร็วที่สุดครับ

ผมขอขอบคุณทุกความเข้าใจและกำลังใจ ที่ส่งถึงเพื่อนพนักงานของผมที่ยังคงตั้งใจทำงานบริการทุกท่านครับ พวกเราเข้าใจว่างานของเราคือภารกิจสำคัญสำหรับการใช้ชีวิตของผู้คนในยุคสมัยนี้

และที่สำคัญที่สุดคือ ผมขอน้อมรับทุกคำติเตียนที่ลูกค้าทุกท่านมีต่อผมและบริษัทแฟลช เอ็กซ์เพรสครับ ผมน้อบรับทั้งหมดเพื่อจะแก้ไขและปรับปรุง ต่อไปครับ

ขอโทษและขอบคุณจากใจครับ คมสันต์ ลี คนไทยที่มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาและจะผ่านสถานการณ์ cv นี้ไปให้ได้ครับ