หาเตียงไม่ได้ พระมหาไพรวัลย์ โพสต์อาลัย ป้าจากไปแล้ว

เป็นที่เศร้าใจจากกรณีพระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ วัดสร้อยทอง โพสต์เฟซบุ๊กขอความช่วยเหลือคนติด cv-19 แต่ยังไม่ได้ถูกนำตัวไปรักษาที่โรงพย าบาล

ล่าสุดพระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ ได้มีการโพสต์อาลัย โดยระบุว่า สังเวชใจเกินที่จะบรรยาย อาตมาขอโทษนะที่แม้จะพยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่ก็ช่วยชีวิตโยมแม่ไว้ไม่ได้ ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่โยมแม่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลอาตมาตลอดระยะเวลาที่ได้มาอยู่ที่วัดสร้อยทองแห่งนี้

#ขอให้ไปสู่สุคตินะแม่ #ให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีในเบื้องหน้า ขอโทษอีกครั้งที่อาตมาไม่สามารถแม้แต่จะไปส่งร่างอันไร้วิญญาณของแม่ได้

ปล. สำหรับอาตมาโยมแม่แอ้วเป็นผู้หญิงที่น่ารักมาก แม้จะพูดจาโผงผางแต่ก็จริงใจ คนอันเป็นที่รักสำหรับอาตมา อาจมีไม่มาก แต่โยมแม่แอ้วคือ 1 ในบุคคลเหล่านั้น

อนิจฺจา วต สงฺขารา อุปาทวยธมฺมิโน

อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ เตสํ วูปสโม สุโข

โพสต์

ที่มา พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ