ประกันสังคมพร้อมดูแล ผู้ประกันตน ม. 40 หากติด CV-19

คนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก สำหรับสถานการณ์แ พร่กระจายของ CV-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่แ พร่กระจายของ CV-19 หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์ วันที่ 7 พ.ย.2564 ภาพรวมของการแ พร่กระจายยังต้องคอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หลังพบผู้ติด CV-19 รายใหม่อีก 7,960 ราย

ล่ าสุดวันที่ 7 พ.ย.64 เฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า แจ้งข่าวสำหรับผู้ประกันตน ม.40 หากติด CV-19 สำนักงานประกันสังคมพร้อมดูแล ซึ่งจะได้รับสิทธิตามเงื่อนไขดังนี้

1.เงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 300 บ าท กรณีที่เข้ารับการรักษาประเภทผู้คนไข้ในโรงพย าบาล/โรงพย าบาลสนาม/Hospitel ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป

2.เงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 200 บ าท กรณีมีความเห็นแ พทย์ให้หยุดพักรักษาตัวหรือพักกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) หรือแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป

เงินทดแทนการขาดรายได้ครั้งละ 50 บ าท (เฉพาะผู้ประกันตนทางเลือกที่ 1 และ 2) กรณีที่ไม่ได้เข้ารับการรักษาประเภทผู้คนในและไม่ได้มีความเห็นแ พทย์ให้หยุดพักรักษาตัวหรือพักกักตัว ต้องมีใบรับรองแ พทย์มาแสดงต่อสำนักงาน

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 3 ใน 4 เดือน ก่อนเดือนที่ประสบอันตราย

อย่างไร ประกันสังคม แจ้งข่าวสำหรับผู้ประกันตน ม.40 หากติด CV-19 จะได้รับสิทธิเงินทดแทนการขาดรายได้ตามเงื่อนไข